חיפוש

Vatican News

האפיפיור בתפילת המלאך: אלוהים קורא לכולם וקורא תמיד

במהלך תפילת המלאך, האב הקדוש דיבר על משל הכורמים, שנשמע במקרא מהבשורה של יום ראשון, ושוחח על שתי דרכי הפעולה של אלוהים.

בדבריו על המקרא מספר הבשורה של יום ראשון, האפיפיור פרנציסקוס הדגיש שתי גישות של בעל הכרם במשל שישוע מספר על הכורמים: "הקריאה" ו"הגמול".

קורא לכולם, קורא תמיד

ישוע מספר על בעל כרם שיוצא לקרוא לאנשים לעבוד בכרמו. "בעל הכרם", אמר האב הקדוש, "מייצג את אלוהים, שקורא לכולם וקורא תמיד". כך אלוהים ממשיך לפעול גם היום, ואנחנו, בתורנו, נקראים לחקות את הגישה הזו בכך שנצא לקראת הזולת בכל מקום שבו הוא נמצא.

"משמעות הדברים היא פתיחות לאופקים שמעניקים תקווה למי שנמצא בשוליים הקיומיים", אמר האפיפיור, אנשים "שטרם חוו – או איבדו – את הכוח והאור שמגיעים מפגישה עם המשיח".

האפיפיור הוסיף ש"על הכנסייה להיות תמיד כמו אלוהים, לצאת החוצה ללא הרף. וכשהכנסייה לא יוצא, היא נעשית חולה". האפיפיור אמר שעדיף שהכנסייה תצא להכריז על הבשורה, למרות כל הסכנות שטמונות בכך, מאשר שתלך ותחלה בכך שתישאר מסוגרת בתוך עצמה."אלוהים תמיד יוצא, מכיוון שהוא אבא שאוהב – ועל הכנסייה לעשות תמיד את אותו הדבר, תמיד לצאת".

 אלוהים שמעבר לצדק

הגישה השניה של בעל הכרם משקפת גם היא אופן פעולה של אלוהים. כשהוא משלם לכורמים את שכרם, בעלי הכרם נותן לכולם את אותו השכר, ללא קשר לאורך יום העבודה שלהם. מכאן אנחנו מבינים ש"ישוע לא מדבר על עבודה ושכר הוגן, אלא על מלכות האלוהים וטובו של האבא שבשמיים", אמר האפיפיור.

"אלוהים לא מסתכל על זמן או תוצאות", המשיך האב הקדוש. במקום זאת, הוא מתחשב ב"זמינות ובנדיבות שבה הפקדנו את עצמנו לשירותו". אופן הפעולה הזה, אמר, "הוא יותר מצודק, במובן שבו הוא הולך אל מעבר לצדק ומתבטא בחסד".

מי שנשענים על זכותם שלהם, "מוצאים עצמם אחרונים", הסביר, בעוד ש"מי שמפקידים עצמם בענווה לרחמי האב, במקום להיות אחרונים – מוצאים עצמם ראשונים".

השדה והכרם

האפיפיור פרנציסקוס סיים את דבריו בתפילת המלאך בתפילה ש"מרים הקדושה מכל תסייע לנו לחוש מידי יום את השמחה והפליאה שבקריאה מאלוהים לעבוד עבורו, בשדה שלו שהוא העולם, בכרם שלו שהיא הכנסייה". הוא התפלל ש"הגמול היחיד שלנו יהיה אהבת האלוהים, הידידות עם ישוע, שערכה עבורנו לא יסולא בפז". 

20 ספטמבר 2020, 12:06