חיפוש

Vatican News

האפיפיור בתפילת המלאך: האמונה בישוע מעניקה לאהבה את מלוא משמעותה.

במהלך תפילת המלאך, האב הקדוש הזכיר למאמינים שישוע מראה לנו שהדרך לשלמות היא בטחון מוחלט בו ומעשי צדקה לזולת.

לפני אמירת תפילת המלאך המסורתית, האב הקדוש אמר מספר מילים על המקרא מספר הבשורה להיום (מתי טז:20-13), שבהן כיפא מכריז על אמונתו בישוע כמשיח ובן אלוהים. בקטע זה, ישוע שואל את תלמידיו על אודות זהותו וכך מקדם אותם שלב נוסף במערכת היחסים עמו.

"אכן", אמר האפיפיור, "כל המסע של ישוע עם תלמידיו, בייחוד עם השנים-עשר, הוא חינוך באמונה".

היסוס בפני המסתורין

בהתחלה, ישוע שואל את תלמידיו מי אחרים אומרים שהוא. "לדבר על אחרים זה פחות תובעני", אמר האפיפיור, "למרות שמקרה הזה נדרשת נקודת מבט אמונית ולא רכילות". אז ישוע ממשיך ושואל אותם: "מה אתכם? מי אתם אומרים שאני?". השאלה השניה, אמר האב הקדוש, נוגעת בלשד עצמותיהם. "אז, נראה שאנחנו תופסים רגע של דממה, כשכל אחד מהנוכחים נדרש להתמודד עם האתגר, להציג בפני כולם את הסיבה שבגינה הוא הולך בעקבותיו של ישוע". לכן, "היסוס מסוים הוא יותר מלגיטימי".

תגובה איתנה

כיפא עונה בשם האחרים בביטחון מלא: "אתה המשיח, בן אלוהים חיים". התשובה "המלאה והמאירה שלו", אמר האפיפיור, היא פרי של "חסד מיוחד מאת אביו שבשמים". ישוע גם מכיר בתגובה המידית של כיפא לאותו החסד, הוא משבח את אמונתו שהיא "סלע 'איתן' שעליו בן האלוהים רוצה לבנות את כנסייתו".

מי המשיח בשבילי?

האפיפיור המשיך והזכיר למאמינים שהשאלה של ישוע מופנית היום לכל אחד ואחת מאתנו: "ואתם, מי אתם אומרים שאני?". "זוהי שאלה שלא נותנים לה תשובה תיאורטית", אמר, "אלא תשובה שמערבת אמונה, זאת אומרת – חיים, כי האמונה היא חיים!".

כדי למצוא את התשובה שלנו לשאלה של ישוע, אמר האב הקדוש, צריך להאזין לקולו של האב בתוכנו, "וההרמוניה שלו עם מה שהכנסייה, שמכונסת סביב כיפא, ממשיכה להכריז". "מדובר כאן בהבנת משמעותו של המשיח עבורנו: האם הוא מרכז חיינו ותכלית מחויבותנו בכנסיה ובחברה?"
 

23 אוגוסט 2020, 13:21