חיפוש

Vatican News

האפיפיור: לשרת את אלוהים והזולת מבלי לברוח מהצלב

במהלך תפילת המלאך ביום א' האחרון האפיפיור אמר ש"לשאת את צלבנו" משמעות להקדיש את חיינו לשירות האלוהים והזולת כפי שישוע עשה בחייו עלי אדמות.

במקרא מספר הבשורה ליום א' האחרון, ישוע מדבר עם תלמידיו על רז ייסוריו, מותו ותחייתו – תורה שלדברי האפיפיור התלמידים עוד לא היו יכולים להבין, מכיוון שאמונתם "עדיין ילדותית, קשורה קשרים הדוקים מידי להלכי הרוח של העולם הזה".

האב הקדוש אמר שעבור כיפא, השליחים האחרים וגם עבורנו, הצלב נתפס "כמכשול", בעוד שישוע רואה דווקא בהתחמקות מהצלב מכשול, שכן משמעותו התחמקות מרצון האב. לכן ישוע נוזף בכיפא במילים חזקות כל כך: סור ממני, שטן!

לאחר מכן ישוע מסביר לתלמידים את המשמעות שבלהיות תלמידו: עליהם ראשית כל להתכחש לעצמם. דהיינו, אמר האב הקדוש, לשוב בתשובה. לאחר מכן עליהם לשאת את צלבם – לא רק לסבול את קשיי היומיום בנאמנות, אלא להשתתף עם ישוע בישועת העולם. לכן, סיים האב הקדוש, אסור לנו להפוך את הצלב לקישוט נחמד, שכן הוא מסמל למעשה את מלאכתו השלמה של ישוע בגאולתנו.

 

30 אוגוסט 2020, 12:36