חיפוש

Vatican News
האפיפיור פרנציסקוס האפיפיור פרנציסקוס  (ANSA)

האפיפיור מפרסם כללים חדשים למלחמה בפגיעה המינית בשורות הכנסייה

האפיפיור פרנציסקוס פרסם צו אפיפיור חדש בשם אתם אור העולם, בו הוא חוקק תהליכים חדשים לדיווח אודות מקרי פגיעה ואלימות. תהליכים אלו מסייעים, כמו כן, להגברת אחריותם האישית של בישופים וראשי מנזרים ומסדרים עבור מקרים של פגיעה שנמצאים בתחום אחריותם. התהליכים כוללים, בין היתר, חובת דיווח על פגיעה מצד כוהנים ומקודשים. על כל דיוקסיה (אזור כנסייתי) לבנות מערכת שמאפשרת לציבור להגיש דיווחים בקלות. להלן סיכום של הצו האפיפיורי החדש ועיקרי החידושים בו, מטעם משרד העיתונות של הוותיקן.

סיכום הצו האפיפיור אתם אור העולם

"אתם אור העולם [...] אדוננו ישוע המשיח קורא לכל מאמין להיות דוגמה בוהקת של מידות טובות, יושרה וקדושה". דבריו של ישוע מהבשורה על פי מתי ה:14 הם הכותרת והמילים הראשונות בצו החדש של האפיפיור, שנועד להילחם בתופעת הפגיעה המינית בידי כוהנים ומקודשים, כמו גם במעשים ובמחדלים של בישופים וראשי מנזרים ומסדרים שפוגמים בכל דרך שהיא בחקירת המקרים או מונעים אותה. האפיפיור מזכיר ש"פשעים של פגיעה מינית פוגעים באדוננו, גורמים לזק גופני, נפשי ורוחני לקורבנות ופוצעים את קהילת המאמינים". הוא מציין, כמו כן, את האחריות הייחודית שמופקדת בידי יורשי השליחים (הבישופים) למנוע פשעים אלו. המסמך הוא עוד פרי של מפגש שעסק בהגנתם של קטינים שהתקיים בוותיקן בפברואר 2019. הצו מוציא לפועל חוקים חדשים שנועדו להיאבק בפגיעה המינית ולהבטיח את אחריותם של הבישופים וראשי המסדרים והמנזרים למעשיהם. הצו מכונן כללים אוניברסליים, שחלים על הכנסייה הקתולית כולה.

משרד לדיווח בכל דיוקסיה

מבין התהליכים החדשים שהוצגו בצו, ישנה החובה להקים בכל דיוקסיה בעולם לפחות "מערכת יציבה ונגישה אחת להגשת דיווחים" אודות פגיעה מינית מצד כוהנים ומקודשים, צריכת תכנים פורנוגרפיים הכוללים קטינים וטיוח של מקרי פגיעה. את המערכת יש להקים לא יאוחר מה-20 ביוני. החקיקה לא מציינת במפורש את אופיה את "המערכת", מתוך רצון להותיר את ההחלטה בדבר אופן הפעלתה בידי הדיוקסיה. המערכת תבנה בצורה שונה, בהתאם לתרבויות השונות ולנסיבות של הכנסייה המקומית. המערכת נועדה לייצר מצב בו כל מי שסבל מפגיעה יוכל לפנות לכנסייה המקומית בבטחון שפנייתו תתקבל, שהוא יוגן מפני התנכלות ונקמה ושדיווחו יזכה לטיפול הרציני ביותר.

חובת דיווח

מרכיב נוסף של הצו הוא כינון חובה "לדווח בהקדם" לסמכויות הכנסתיות על כל האשמה בפגיעה, כמו גם על כל מחדל וטיוח בניהול מקרי פגיעה. החובה חלה על כל הכוהנים, המקודשים והמקודשות שלהם נודע דבר-מה בנושא. בעבר, אפשרות הדיווח הייתה נתונה להחלטתו המצפונית של כל פרט ופרט, ואילו עתה היא מעוגנת כחובה בחקיקה אוניברסלית. בשל אופיו של הצו וסמכותו החוקית של האפיפיור, החקיקה נוגעת לכל כוהן ומקודש, אך כל מאמין יכול וצריך להשתמש במערכת כדי לדווח לסמכויות הכנסייתיות הממונות על מקרים של אלימות ופגיעה.

לא רק פגיעה בילדים

המסמך עוסק לא רק באלימות ובפגיעה בילדים ובמבוגרים פגיעים, אלא גם בפגיעה מינית ובאלימות כתוצאה מניצול סמכות ויחסי מרות. הוא מתייחס למקרים של אלימות מצד כוהנים, כמו גם למקרי פגיעה כנגד פרחי כהונה ומתלמדים בחיים המקודשים.

התמודדות עם טיוח

אחד המרכיבים המרכזיים בהתמודדות עם התופעה הוא התייחסות נפרדת ומוגדרת לתופעת הטיוח, שמוגדרת כ"מעשים או מחדלים שמטרתם להתערב בחקירות אזרחיות או כנסייתיות, אדמיניסטרטיביות או פליליות, כנגד כוהן או מקודש בנוגע לעבירות" של פגיעה מינית. החלק הזה במסמך מתייחס לבעלי הסמכות בכנסייה, ולמי שבמקום לטפל במקרי פגיעה שביצעו אחרים, הסתירו אותם והגנו על המואשמים בפגיעה במקום להגן על הקורבנות.

הגנה על פגיעים

אתם אור העולם מדגיש את חשיבות ההגנה על קטינים (מתחת לגיל 18) ועל אנשים פגיעים. ההגדרה לאדם פגיע הורחבה, ועתה היא כוללת "כל אדם במצב של חולשה, בעל פגם גופני או נפשי, או העדר חירות אישית כלשהו ששולל למעשה, גם אם לעתים מזדמנות, את יכולתו להבין את הפגיעה או לרצות להתנגד אליה". בהקשר הזה, הצו האפיפיורי נעזר בחקיקה שהועברה לפני זמן מה במדינת הוותיקן עצמה  (צו CCXCVII מ-26 במרץ 2019).

ביחס לחוקי המדינות

החובה לדווח לממונה המקומי לא פוגמת או משנה כל חובת דיווח אחרת שקיימת בחוקי המקום בו הכנסייה פועלת. למעשה, החוקים בצו האפיפיורי "חלים ללא פגיעה בזכויות ובחובות שמציב כל מקום באמצעות חוקי המדינה, בייחוד באלה שנוגעים לחובת דיווח לרשויות האזרחיות הממונות".

הגנה של קורבנות ועל מדווחים

החלקים בצו שנוגעים להגנה על המדווחים חשובים גם הם. על פי הצו, אסור בתכלית האיסור להפגין כלפי מי שמדווח על פגיעה כל "יחס רע, נקמה או אפליה" בשל דיווחו. האפיפיור מתייחס גם לקורבנות שאנשי כנסייה ביקשו מהם בעבר שלא לדווח: הכללים האוניברסליים קובעים חד משמעית "שלא ניתן להטיל חובת שתיקה על אדם ביחס לתוכן של דיווחו". עם זאת יש לציין שהחשאיות של תקדיש הווידוי נשמרת ללא כל הפרה והיא לא נפגמת כהוא זה מחקיקה זו. אתם אור העולם מצהיר, כמו כן, שיש להתייחס בכבוד לקורבנות ולמשפחותיהם ושעל אלו לקבל סיוע רוחני, רפואי ונפשי ראוי.

חקירתם של בישופים

הצו מסדיר את תהליכי החקירה של בישופים, קרדינלים, ראשי מסדרים וכל מי שעומד בראש דיוקסיה בכל תפקיד באשר הוא, גם אם באופן זמני. החוקים חלים לא רק על מי שנחקר בגין ביצוע פגיעה מינית בעצמו, אלא גם על מי שמואשם בטיוח, ברשלנות בטיפול במקרי פגיעה שהובאו לידיעתו ועל כל מי שהייתה לו חובת טיפול בנושא.

תפקידם של מטרופוליטים

הצו מכיל חקיקה חדשה אודות תפקידם של הארכיבישופים המטרופוליטים [ארכיבישופים שעומדים בראש מחוז כנסייתי ולו כפופים בישופים של דיוקסיות הנמצאים באותו המחוז] בחקירות ראשוניות: אם הנאשם הוא בישוף, המטרופוליט מקבל מהכס הקדוש [הוותיקן] סמכות לחקור את המקרה. החקיקה מחזקת את תפקידו המסורתי של המטרופוליט בכנסייה, והיא מעידה על רצון למצות את המשאבים המקומיים בחקירתם של בישופים. על מי שמופקד על החקירה לשלוח לכס הקדוש "דוח סטטוס על מצב החקירה" מידי 30 יום. על החקירה הראשונית עצמה להסתיים תוך 90 יום, למעט מקרים חריגים. החקיקה מציבה, אפוא, מסגרת זמנים לתהליך ודורשת ממוסדות הוותיקן לדאוג לטיפול מהיר במקרה.

[ כדי שתופעות אלו – על כל צורותיהן – לא תחזורנה על עצמן, נדרשת תשובת לבבות מתמשכת ועמוקה שבאה לידי ביטוי בפעולות קונקרטיות ויעילות שמערבות את הכנסייה כולה ] 

מעורבותם של עמאים

הצו מצטט את החוק הכנסייתי שמדגיש את חשיבות התרומה של העמאים [מאמין שאינם כוהנים]. המטרופוליט יכול, בסוף החקירה, לפנות לעזרתם של "אנשים מתאימים" על פי "הצרכים של המקרה הספציפי ומתוך התחשבות מיוחדת בשיתוף הפעולה שהעמאים המאמינים יכולים להציע". האפיפיור הדגיש שוב ושוב שהכישורים המקצועיים וההתמחויות של המאמינים העמאים הם משאב חשוב שנמצא לרשות הכנסייה. הצו מאפשר למועצות בישופים אזוריות ולדיוקסיות להרכיב רשימות של עמאים שמוכנים לשתף פעולה במקרים של חקירה, זאת בשעה שהאחריות הסופית בדבר החקירה נותרת בידיו של המטרופוליט.

חזקת החפות

עקרון חזקת החפות של הנחקר מאושרר בצו. יש להודיע לנאשם על החקירה לאחר שהמחלקה הרלוונטית בוותיקן תנחה לעשות זאת. יש להודיע על סעיפי האישום רק במידה ונפתחים הליכים רשמיים. כדי להבטיח את שלמות החקירה והראיות, ניתן במידת הצורך להימנע מהודעה לנאשם אודות החקירה בשלב הראשוני שלה.

סיום החקירה

הצו לא משנה את העונשים המוטלים על הפשעים, אך הוא מציג תהליכים לדיווח ולביצוע החקירה הראשונית. בסוף החקירה, המטרופוליט (או, במקרים מסוימים, הבישוף הוותיק ביותר במינויו במחוז הכנסייתי) מעביר את תוצאות החקירה למחלקה הרלוונטית בוותיקן. בכך תם תפקידו. המחלקה הרלוונטית ממשיכה "בהתאם לנאמר בחוק הכנסייתי אודות המקרה המסוים" על בסיס נורמות חוקיות קיימים. בהתאם לתוצאות החקירה הראשונית, הכס הקדוש יכול להשיט מגבלות לצורכי מניעה והגבלה על הנחקר באופן מיידי.

מחויבות קונקרטית

באמצעות הכלי החוקי החדש הזה, פרי יוזמתו של האפיפיור פרנציסקוס, הכנסייה הקתולית צועדת צעד נוסף במניעת הפגיעה ובמלחמה בה, והיא שמה דגש על פעולות קונקרטיות. כפי שהאפיפיור עצמו כותב בתחילת הצו: "כדי שתופעות אלו –  על כל צורותיהן – לא תחזורנה על עצמן, נדרשת תשובת לבבות מתמשכת ועמוקה, שבאה לידי ביטוי בפעולות קונקרטיות ויעילות שמערבות את הכנסייה כולה".

 

09 מאי 2019, 21:25