Pave Frans og den finske delegasjonen Pave Frans og den finske delegasjonen  (ANSA)

Finsk økumenisk delegasjon i Roma

Takknemlighet for dåpen forener alle kristne. Og takknemlighet utvider våre hjerter, slik at andre slipper inn.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Andre dag i bønneuken for kristen enhet er den hellige Henrik av Finlands minnedag. Hvert år blir både Henrik og bønneuken markert ved at en økumenisk delegasjon fra Finland drar på pilegrimsferd til Roma. Tradisjonen startet i 1985.

I år består delegasjonen av tre representanter fra Helsinki: Den lutherske biskop Teemu Laajasalo, den ortodokse metropolitt Elia og den katolske diøcesanadministrator Marco Pasinato. Fredag 17. januar ble delegasjonen mottatt av pave Frans.

Biskop Laajasalos tale

I sin tale siterte biskop Laajasalo fra pave Frans’ julepreken om kjærlighet: «Han ventet ikke på at vi skulle bli gode før han elsket oss, men ga seg selv til oss i gave. Heller ikke vi bør vente til andre blir gode før vi gjør dem godt, til Kirken blir perfekt før vi elsker den, til andre verdsetter oss før vi tjener dem. La oss selv begynne.» Dette «la oss selv begynne» er veldig viktig nå, mente Laajasalo. Det kan hjelpe oss videre på flere områder: Både i kirkene og i samfunnet ellers er det mange misforståelser og konflikter. Altfor mange mennesker i denne verden blir ikke hørt, altfor mange er det ingen som prøver å forstå.

Pave Frans' tale

I sin tale minnet paven om at takknemlighet for dåpen forener alle kristne. Han bemerket videre at «én dåp til syndenes forlatelse» (Credo) et klart kall til hellighet. Han utdypet dette med et sitat fra Justification in the life of the church, (203), skrevet av den katolsk-lutheranske dialoggruppen i Finland og Sverige. 

Takknemlighet for dåpen åpner vårt hjerte for våre medmennesker. Sammen ønsker vi å gjøre dem godt. Paven minnet om temaet for årets Bønneuke: «De var uvanlig hjelpsomme mot oss». Hjelpsomhet, menneskelighet, gjestfrihet hører til vårt felles trosvitnesbyrd som kristne, det er en «økumenisk dyd».

«Som døpte kristne tror vi at Kristus ønsker å møte oss nettopp i dem har lidd skipbrudd i livet, enten i bokstavelig eller overført betydning. Den som er gjestfri blir rikere, ikke fattigere. Den som gir, vil i sin tur få. For den menneskelighet vi viser andre gjør oss, på mystisk vis, delaktige i godheten til den menneskevordne Gud».

Se også:
Svensk artikkel om pavens tale
Tre undervisningsfilmer laget i anledning 500-året for reformasjonen

20 januari 2020, 08:33