Klimatförändringar Klimatförändringar 

Påven: Klimatet och miljön – utrymme för en kultur av omhändertagande

I ett videobudskap till deltagarna i “High Level Virtual Climate Ambition Summit”, förklarar påven hur Vatikanen engagerar sig för att nå netto noll utsläpp senast 2050 och ber om en hållbarhet som utgår från broderskap. Det är “tid att ändra riktning. Vi får inte stjäla de nya generationernas hopp om en bättre framtid”, säger påven.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten


En integrerad ekologi handlar om en samverkan mellan människan och miljön. Påven Franciskus sände ett videobudskap lördagen 12 december till experterna som deltog i den internationella videokonferensen Virtual Climate Ambition Summit organiserad under FN:s ledning för att ta upp klimatfrågor 5 år efter Parisavtalet och inför nästa toppmöte COP26 i Glasgow 2021.

Kultur av omhändertagande

Allt det som händer, pandemi och klimatsförändringar, är relevanta för alla sidor av livet, det sociala och ekonomiska, etiska och politiska, säger påven. Alltsammans påverkar livet för de allra fattigaste och mest sårbara, betonar han och vädjar om att man främjar en kultur av omhändertagande, som sätter människans värdighet och det gemensamma bästa i första rum.

“netto noll utsläpp senast 2050 måste konkretiseras globalt”

Påven talar om att en strategi för att nå netto noll utsläpp senast 2050 måste konkretiseras globalt. Även Vatikanstaten går mot detta mål, förklarar han.

Global utbildningspakt och Franciskus ekonomi

För denna integrerade ekologi  krävs utbildning, betonar påven och nämner den globala utbildningspakten som han främjar och som omfattar katolska skolor och universitet världen över med över 70 miljoner elever och studenter. Påven förklarar att han även genom konferensen Franciskus ekonomi som hölls i november har stött unga ekonomer som främjar nya vägar för hållbar produktion och det gemensamma bästa.

17 december 2020, 09:13