Slávnosť pri hrobe sv. Cyrila v slovenskej réžii – rozhovor s rektorom Zvarom

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda 14. februára v Bazilike sv. Klementa v Ríme bude „symbolické stretnutie všetkých tých národov, ktoré misia sv. Cyrila a Metoda ovplyvnila a ovplyvňuje dodnes. Chvalabohu,“ hovorí rektor Pápežského slovenského kolégia a ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme ThDr. Pavol Zvara. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas stručne priblížil historické i aktuálne súvislosti vrátane 70. výročia vybudovania oltára nad hrobom sv. Cyrila.

Dátum 14. februára sa v univerzálnej Cirkvi slávi ako Sviatok sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy. V Ríme je tento deň tradične spojený so slávnosťou v Bazilike sv. Klementa (San Clemente) za účasti zástupcov slovanských národov. Tento rok bude slávnosť animovať komunita Pápežského slovenského kolégia.

Rektor Pavol Zvara, ktorý je aj cirkevným radcom Slovenského veľvyslanectva pri Svätej stolici, vysvetľuje:

Rozhovor s ThDr. Pavlom Zvarom

„Sviatok svätého Cyrila a Metoda si v Ríme v Bazilike svätého Klementa pripomínajú práve národy, ktoré majú čo dočinenia s týmito veľkými svätcami a spolupatrónmi Európy a každý rok sa štyri rímske pápežské kolégia striedajú v príprave tejto slávnosti. Sú to Slováci, Česi, Slovinci a Chorváti.

Tento rok vychádza táto príprava svätej omše práve na nás a veľmi pekne sa to spája s ďalšou významnou udalosťou, pripomienkou udalosti postavenia a požehnania oltára nad hrobom sv. Cyrila.“

Aká je história vzniku oltára?

„O tejto udalosti nám hovoria aj Hlasy z Ríma 

ako významný historický prameň. Je to časopis - mesačník Katolíckej akcie Slovákov v exile. V čísle z júla a augusta 1952 nachádzame aj veľmi zaujímavé svedectvo o tom, ako tento oltár nad hrobom sv. Cyrila dali vybudovať Slováci, ktorí emigrovali do Spojených štátov a boli združení predovšetkým v Združení amerických Slovákov v USA a v Kanade. Pri príležitosti Svätého roku, v roku 1950, sa viacerí podujali cestovať do Ríma na púť a navštívili aj miesto v podzemnej Bazilike sv. Klimenta.

Podľa svedectva otca kardinála Tomku bolo v tom čase veľmi ťažké sa dostať na miesto, kde bol pochovaný svätý Cyril. Bolo tam množstvo archeologických predmetov a to miesto bolo veľmi ťažko prístupné. Keď to videla táto delegácia Slovákov, rozhodli sa, že by bolo dobré toto miesto nejakým spôsobom zveľadiť a vybudovať tam oltár, ktorý by bol dôstojnou pamiatkou na sv. Cyrila.

A preto sa členovia Združenia amerických Slovákov na čele s pánom Michalom Sinčákom a Mons. Kušnierom rozhodli vyhlásiť zbierku medzi americkými Slovákmi na realizáciou takéhoto oltára. To našlo podporu v Spojených štátoch a Kanade a za dva roky sa podarilo pripraviť celú akciu tak, že potom 5. júna 1952 mohol byť tento oltár požehnaný a slávnostne odhalený za účasti Slovákov, ale aj iných národov.

Pri tej príležitosti bola prednesená aj homília, ktorú predniesol profesor Michal Lacko, jezuita, a toto miesto nad hrobom sv. Cyrila dostalo novú podobu. Predtým bolo označené len mozaikou, ktorú tam darovali členovia bulharského národa v roku 1929 a pamätnou tabuľou z roku 1935, ktorú darovali slovanské národy. Celé miesto bolo upravené, prebudované tak, aby sa pri tomto oltári dala slúžiť pohodlne svätá omša. A tak bolo aj toto miesto zveľadené.“

Slávnosť sa bude konať 14. februára v tradičnom termíne, samotné výročie postavenia oltára sa však vzťahuje na letné mesiace...

„Áno, oltár bol inštalovaný v bazilike 5. júna 1952, ale teraz chceme využiť príležitosť stretnutia zástupcov slovanských národov, ktorí žijú a pôsobia v Ríme, aby si aj oni túto vec pripomenuli a dala sa im do pozornosti.“

Na miesto pochovania sv. Cyrila pod Bazilikou sv. Klementa chodievate každý rok. V čom je tá tradícia? Akú to má zvyčajnú formu?

„Zvyčajne toto slávenie prebieha spôsobom, 

že vo večerných hodinách o pol siedmej začne slávnostná svätá omša, a po nej sa zíde do podzemia baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Cyrila a tam sa prednesie spoločná modlitba. Je to veľmi dojemné, veľmi emotívne, pretože na konci svätej omše sa vytvorí sprievod so sviecami a za spevu litánií k svätým sa prechádza dole k hrobu.

Aj teraz aj v minulosti sa vždy na tejto svätej omši zúčastňovali aj zástupcovia slovanských národov, ktorí majú svoje veľvyslanectvá pri Svätej stolici v Ríme, a teda je to aj také symbolické stretnutie všetkých tých národov, ktoré misia sv. Cyrila a Metoda ovplyvnila a ovplyvňuje dodnes. Chvalabohu.“

V Pápežskom slovenskom kolégiu budete mať aj slávnosť titulu kostola, ktorý je v Ríme ako prvý zasvätený týmto našim slovanským vierozvestcom. Je známy mozaikou Jozefa Cincíka, ktorého 30. výročie smrti bolo nedávno. Ako budete prežívať túto slávnosť priamo v kostole?

„V našom dome, v Ústave a Kolégiu sv. Cyrila a Metoda, si pripomenieme sv. Cyrila a Metoda práve slávnosťou titulu kostola, ktorý sa nachádza v areáli a je súčasťou nášho domu, slávnostnou svätou omšou 12. februára, v sobotu, o 11.30. Tejto svätej omši bude predsedať dôstojný pán Marek Durlák, ktorý pracuje na Kongregácii pre východné cirkvi. Budú na nej účastní kňazi a veriaci, ktorí žijú tu v Ríme, slovenská komunita, ktorá sa takto schádza.

Samozrejme, musíme zachovať všetky hygienické predpisy, ktoré sú stále platné, ale tešíme sa na toto stretnutie, pretože aj minulý rok bolo možné sláviť len veľmi obmedzene. Tak dúfajme, že teraz to bude o trochu lepšie.“

Kto tvorí komunitu Kolégia a Ústavu v súčasnosti?

„V súčasnosti máme v kolégiu 13 kňazov študentov, 

ktorí pochádzajú zo šiestich slovenských diecéz. Študujú rozličné disciplíny na pápežských univerzitách v meste. Máme tu ďalej komunitu sestier satmárok, ktoré nám pomáhajú vo vedení domu.

A dúfame, že po skončení pandémie sa znova náš dom bude môcť otvoriť aj pre pútnikov, ktorí sem pravidelne prichádzali každú stredu po audienciách, aby mohli mať u nás svätú omšu a trošku mohli pookriať a spoznať aj toto miesto.“

(Rozhovor odvysielaný vo Vatikánskom rozhlase 11. februára 2022 pripravil Jozef Bartkovjak SJ)

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

13 februára 2022, 22:08