Påven Franciskus vid Europarådet i Strasbourg 25 november 2014  Påven Franciskus vid Europarådet i Strasbourg 25 november 2014  

Kardinal Parolin: Låt oss göra Europa till varje människas hem

Med tanke på 50-årsfirandet av Heliga Stolens diplomatiska relationer med Europa, höll statssekreterare kardinal Parolin ett tal till Europarådets ministerkommitté 12 november där han betonade vikten av en solidaritetsanda i Europa.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Vatikanens statssekreterare kardinal Pietro Parolin höll, med tanke på 50-årsjubiléet av diplomatiska relationer mellan Heliga Stolen och de europeiska institutionerna, samt Heliga Stolens närvaro vid Europarådet genom ständiga observatörer, ett tal till Europarådets ministerkommitté i en videokonferens 12 november. Han reflekterade över vikten av att personen står i första rum och att man värnar om mänsklig värdighet. I denna tid av pandemi, sa han, är det endast solidaritetsandan som "räddar dem som sitter i samma båt, i samma hem och på samma jord".

Den europeiska drömmen

Kardinal Parolin påminde om påven Franciskus ord då han besökte de europeiska institutionerna 25 november 2014: “Unionsfädernas projekt var att bygga ett Europa i en anda av ömsesidig tjänstgöring, som också idag, i en värld mer benägen att kräva istället för att tjäna, måste vara hörnstenen i Europarådets mission för fred, frihet och mänsklig värdighet".

Personens centrala ställning och mänsklig värdighet är Heliga Stolens prioriteter, förklarade kardinalen, som påven Franciskus också tydligt uttrycker det i sin senaste encyklika Fratelli tutti om broderskap och social vänskap. I pandemitider, noterade kardinal Parolin, är det också nödvändigt att fokusera på respekt för demokrati och rättsstatsprincipen. Det handlar alltså om att bygga solidaritetsstrukturer genom moralisk påverkan vid beslutstagande. Han hoppades att Europa ska bli människans hem och att dess råd ska fortsätta att alltmer lysa upp den mänskliga personens sanning.

Universella sanningar

Kardinalen talade om en rad universella sanningar att utgå från i Europa.

Först och främst att människan är skapad till Guds avbild och inte kan vara slav, utan materiellt och andligt fri.

För det andra har Herren skapat jorden som hem till alla människor och därför måste vi skydda Skapelsen.

Den tredje universella sanningen la kardinalen fram som ett grundläggande antropologiskt antagande om mänskliga personens mysterium, att hon inte bara är en kropp att nära, utan även en själ med hjärta, intelligens, känsla för gemensamhet, universellt broderskap och gränslös kärlek.

Att värdesätta människan, presenterade kardinalen som den fjärde universella sanningen och han sa att det för detta krävs fred.

Om handling och solidaritet handlade de femte och sjätte universella sanningarna som kardinal Parolin talade om; att omsätta orden till handling och se att vi behöver varandra, som också covid-19-pandemin har gjort oss uppmärksamma på. Vi sitter alla i samma båt och denna sanning måste levas med stor nästankärlek, barmhärtighet, förlåtelse, ömsesidigt stöd och hjälp.

Europa, ett hem för varje människa

”Endast kärleken och solidaritetsandan, som sedan alltid utmärker Europa, räddar dem som sitter i samma båt, i samma hem och på samma jord”, sa kardinal Parolin.

Han avslutade sitt tal med förhoppningen om att Europarådet ska göra Europa till ett hem för varje människa, där varje person känner sig hemma i en broderlig miljö, för att varje person förväntar sig en sann modell för mänskligheten, för att personligen kunna engagera sig för den.

 

14 november 2020, 12:50