Påven Franciskus har sänt gratulationer till Bartholomeus I som den 22 oktober firar 30 år som ekumenisk patriark av Konstantinopel. Påven Franciskus har sänt gratulationer till Bartholomeus I som den 22 oktober firar 30 år som ekumenisk patriark av Konstantinopel. 

Bartholomeus I 30 år som ekumenisk patriark. Påven gratulerar

Påven har sänt gratulationer till Bartholomeus I som firar 30 år som ekumenisk patriark av Konstantinopel.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I samband med att patriark Bartholomeus I idag, 22 oktober, firar 30 år sedan han valdes till ekumenisk patriark av Konstantinopel, har påven Franciskus sänt ett brev där han uttrycker sina lyckönskningar.

“Χρόνια πολλά! Ad multos annos!”, skriver påven i ett brev på engelska där han ber Herren om patriarkens hälsa, andliga glädje och riklig nåd som stöd i varje aspekt av hans höga tjänst.

Påven och patriarken har träffats ett antal gånger och har, som påven skriver, “djupa personliga band”. Med anledning av att patriarken var närvarande vid hans tillträde i mars 2013 tillägger påven: ”Som tydligt återspeglas av ert deltagande i evenemang som nyligen har hållits i Rom [internationellt möte för fred med ledare för olika religioner vid Colosseum i Rom] delar jag förståelsen med er för vårt gemensamma pastorala ansvar inför de brådskande utmaningar som hela människofamiljen står inför idag”.

Bartholomeus I valdes till ekumenisk patriark av Konstantinopel I den östortodoxa kyrkan den 22 oktober 1991 och tillträdde några dagar senare, den 2 november, som aposteln Andreas 270:e efterträdare. Han ligger i framkant vad gäller frågor om religionsfrihet, mänskliga rättigheter och ekologi och kallar honom för den ”gröna patriarken”.

22 oktober 2021, 14:29