Påven Franciskus möter en delegation från Laudato si'-röreslen Påven Franciskus möter en delegation från Laudato si'-röreslen 

Laudato si'-rörelsen hos påven. Gold: Det behövs en allians för klimatet

Påven Franciskus tog på torsdagen 26 augusti emot en delegation från Laudato si’-rörelsen. Man talade om miljön, nödsituationer och budskapet i encyklikan Laudato si´.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Den 29 juli ändrade Katolska världsrörelsen för klimatet namn till Laudato si'-rörelsen och om detta och mycket mer talade man vid ett möte med påven Franciskus torsdagen 26 augusti.

Ordförande för rörelsens administrativa råd Lorna Gold berättade för Vatican News att mötet var familjärt och att de hade talat om miljön, nödsituationer, påvens miljöencyklika Laudato si´och rörelsens namnbyte, för att tillsammans försöka förstå konturerna av denna rörelse som växer fram i kyrkan.

“förstå konturerna av denna rörelse som växer fram i kyrkan”

Gemensam omvändelse och allians

Hon framhöll i intervjun den inverkan encyklikan Laudato si’ kan ha på alla för att bekämpa klimatförändringar och att påven uppmanar oss att lyssna på skapelsens och de fattigas rop och vidta åtgärder för att förändra situationen. Redan i familjer och som gemenskap kan många saker förändras för att minska utsläppen, förklarade hon, genom att vara mer medveten om valen man tar.

"I Laudato si' säger påven Franciskus att den omvändelse vi behöver också är en gemensam omvändelse och detta är mycket viktigt", konstaterade Lorna Gold, för att man måste gå samman i en allians för en förändring, även på politisk nivå.

COP26 och petition

Blicken riktas också mot FN: s klimatkonferens COP26. Gold hänvisar också till en petition för klimatet - för att höja katolikernas röst - och belysa sambandet mellan pandemin, naturen, klimatförändringarna samt krisen vad gäller biologisk mångfald.

Laudato-si'-rörelsen

Katolska världsrörelsen för klimatet, nu Laudato si'-rörelsen, grundades 2015 av en grupp som samlade 17 katolska organisationer och 12 företrädare för universitet och civilsamhället från alla kontinenter med målet att medvetandegöra utmaningarna som påven Franciskus tar upp i sin miljöencyklika Laudato si’ från samma år. Nu har organisationen över 800 sammanslutningar världen över.

27 augusti 2021, 10:28