Påven vid den strömmade allmänna audiensen 9 december 2020 från apostoliska palatsets bibliotek Påven vid den strömmade allmänna audiensen 9 december 2020 från apostoliska palatsets bibliotek  

Påven vid audiensen: Gud hör alltid våra böner

Vid den strömmande allmänna audiensen 9 december från biblioteket i det apostoliska palatset, undervisade påven Franciskus vidare i serien om bönen och fokuserade på begärande bön.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus talade om den begärande bönen (KKK 2632) under sin katekes vid dagens allmänna audiens, 9 december. Audiensen strömmades från apostoliska palatsets bibliotek och detta var påvens artonde trosundervisning i serien om bönen. Här följer en sammanfattning av påvens ord.

Kära bröder och systrar!

I vår pågående katekes om den kristna bönen, talar vi idag om den begärande bönen. Katekesen förklarar att vi i varje bön ber om att Guds rike ska komma i våra liv och vår värld. Jesus har lärt oss att be till vår himmelske Fader och erkänna vårt totala beroende av honom och att, även i de mörkaste stunderna i våra liv, helt och hållet lita på hans omsorg och försyn. Bönen stiger naturligt i människohjärtat. I bibeln ser vi oräkneliga böner till Gud om att ingripa i vår hjälplöshet inför sjukdom, orättvisa, svek och förtvivlan. Även ett enkelt rop “Gud, hjälp mig!” är i sig en kraftfull bön. Gud hör alltid ropen från dem som vänder sig till honom. Paulus berättar att hela skapelsens längtan efter att himmelriket ska komma jfr Rom 8:22-24 och uppfyllandet av Guds frälsningsplan, återljuder i våra böner. Vi ber till Gud, i företroende för honom som har triumferat över allt ont genom sin Sons kors och uppståndelse och genom att sända den Helige Anden, som ingriper för oss och verkar tyst för att omvandla allting.

09 december 2020, 10:24