Påven: Genom att se Maria omvandlar vi vårt liv till en gåva

I sin predikan under mässan vid firandet av Vår Fru av Guadalupe utgick påven Franciskus från de tre orden överflöd, välsignelse och gåva.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Idag 12 december då kyrkan firar 125-årsjubileet för kröningen av Vår Fru av Guadalupe firade påven Franciskus mässan i Peterskyrkan.

Kröningen av Vår Fru av Guadalupe skedde 12 december 1895 och jubelåret inleddes 8 september 2019 och skulle ha avslutats 12 oktober i år, men på grund av att endast ett fåtal pilgrimer har kunnat ta sig till Guadalupehelgedomen i Mexiko har det förlängts till 12 december 2021. Dessutom har det apostoliska penitentiariet enligt påven Franciskus önskan utvidgat möjligheten att bevilja fullständig avlat till de troende från hela världen, som på grund av pandemin firar mässan hemifrån idag den 12 december.

Överflöd, välsignelse och gåva

Påven Franciskus reflekterade i sin predikan över de tre orden överflöd, välsignelse och gåva som han sa återspeglas i Vår Fru.

Gud, förklarade påven, är generositet och vet bara att ge allt i överflöd. Där Gud finns finns överflöd. Med tanke på julens mysterium tar adventsliturgin mycket av denna idé om överflöd från profeten Jesaja, sa påven. 

Mötet mellan Maria och Elisabet, sa han, är en välsignelse. Medan den Ondes är att förbanna är Guds stil är alltid att välsigna, betonade påven.

Sedan finns Guds gåva som är en välsignelse. Detta är Guds present, sa påven, som han presenterar för oss och ständigt påminner om i hela uppenbarelsen: ”Välsignad är du bland kvinnor för att du har burit den välsignade”.

Påven avslutade: då vi kontemplerar Vår Moder ber vi till Gud på Hans sätt: i överflöd, med välsignelse, och aldrig förbannelse, och genom att omvandla vårt liv till en gåva.

Påven firar mässan på Vår Fru av Guadalupes festdag
12 december 2020, 13:14