Påven Franciskus Påven Franciskus 

Påven: En ny global utbildning för hopp i vår tid

Likgiltighet och slit och släng-kulturen är två onda ting i dagens värld – Det sa påven Franciskus i sitt videobudskap till de unga deltagarna i mötet om utbildning för en framtid av hopp 16-17 december i Vatikanen och online. Mötet främjades av påvliga akademin för social vetenskap och organiserades av UNESCO och hölls i samband med Mission 4.7 som har lanserats i samverkan med den globala utbildningspakten som påven har introducerat.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Utbildning är en hoppets handling var titeln på mötet i Vatikanen och online 16-17 december som organiserades av FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) och främjades av påvliga akademin för social vetenskap. Mötet hölls i samband med Mission 4.7 som har lanserats i samverkan med den globala utbildningspakten, Global Compact on Education, som påven introducerade i oktober i år, med syftet att genomföra det fjärde målet i Agenda 2030 för hållbar utveckling: ”Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”. Deltagarna i mötet var unga ledare från hela världen samt experter på området.


Likgiltighet och slit och släng-kulturen, två onda ting i dagens värld 

I sitt videobudskap till mötesdeltagarna gratulerade påven Franciskus för de många regeringarnas engagemang på utbildningsområdet och sa att detta verkligen är en hoppets och solidaritens handling för de nya generationerna. Detta är ett än mer nödvändigt engagemang idag, då “världens utbildningspakt har brutits” även på grund av pandemin, sa påven och förklarade att det krävs “en ny typ av utbildning, som gör det möjligt att övervinna den nuvarande globaliseringen av likgiltighet och slit och släng-kulturen”.

Aldrig tidigare skådad utbildningskris

Påven beskrev detta år av pandemi med orden:

Ett år av påtvingad isolering och uteslutande, av oro och andlig kris och många döda och ett år av en aldrig tidigare skådad utbildningskris. Fler än en miljard barn har haft avbrott i sin utbildning. Hundratals miljoner barn har kommit efter i möjligheten för social och kognitiv utveckling. Och på många platser har biologiska, psykologiska och ekonomiska kriser förvärrats av relaterade politiska och sociala kriser.  

Hoppets handling

Påven sa att det inför detta scenario därför är nödvändigt med “en hoppets handling så att impulser av hat, uppdelning och okunnighet kan övervinnas” genom nya utbildningsmöjligheter ”som är grundade på social rättvisa och ömsesidig kärlek och en global utbildningspakt”. Han fortsatte:

Jag tackar er för att ha samlats idag för att låta vårt hopp och gemensamma planer växa. Planer om en ny utbildning som främjar den mänskliga personens trancendens, den mänskliga integrerade utvecklingen, den interkulturella och religiösa dialogen, skyddet av planeten, fredsmöten och öppenheten för Gud.

Fred, liksom krig, föds i människans sinne

FN:s åtgärder för att engagera regeringar och samhällen i hela världen är grundläggande för en ny utbildningspakt, sa påven och citerade helige Paulus VI:s ord till FN 4 oktober 1965: “Mina damer och herrar, ni har gjort och gör ett fantastiskt arbete: utbildning i fred för mänskligheten”. Han påminde sedan om att UNESCO:s konvention, som antogs 1945 vid Andra världskrigets slut, erkänner att ”Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinnen, måste försvaret av freden också byggas upp i människornas sinnen.” Detta var 75 år sedan och idag? Påven sa:

I vår tid, då världens utbildningspakt har brutits, ser jag med tillfredställelse att regeringar på nytt engagerar sig att omsätta dessa idéer i praktiken genom antagandet av Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling, i samverkan med den globala utbildningspakten. Kärnan i målen för hållbar utveckling är erkännandet av att utbildning av hög kvalitet för alla utgör en nödvändig grund för att skydda vårt gemensamma hem och främja mänskligt broderskap.  

Gemensamt engagemang för en kärleksfull civilisation

“Den globala utbildningspakten och Mission 4.7 arbetar tillsammans för en civilisation av kärlek, skönhet och enhet”, sa påven och vände sig till mötesdeltagarna med önskan:

Jag hoppas att ni är poeterna för en ny mänsklig skönhet, en ny broderlig och vänlig skönhet, liksom för skyddet av jorden vi trampar på.

 

18 december 2020, 13:04