Protester i Polen efter beslut om abort Protester i Polen efter beslut om abort 

Påven: Välkomna livet även när det kräver heroisk kärlek!

När påven Franciskus hälsade till de polsktalande troende under den allmänna audiensen på onsdagen, talade han om försvaret av livet från befruktningen till den naturliga döden, med särskild respekt för de mest ömtåliga och försvarslösa. I Polen fortsätter protesterna efter författningsdomstolens beslut att definiera eugenisk abort som icke konstitutionell.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

I samband med sin hälsning till de polsktalande pilgrimerna under den allmänna audiensen passade påven på att återigen göra en appell till försvaret av livet, på grund av de starka protesterna i Polen efter beslutet den 22 oktober att abort är oförenligt med landets konstitution.

Respekt för andras liv

Under hälsningen till polska pilgrimer gjorde påven Franciskus ett nytt uttalande till försvar för livet. Påven uppmanade till att be att Gud må väcka "i allas hjärtan, respekten för de andras liv, särskilt de mest ömtåliga och försvarslösa":

”Jag hälsar hjärtligt de polska pilgrimerna. Den 22 oktober firade vi Johannes Paulus II, under detta hundraårsjubileum av hans födelse. Han har alltid uppmanat till en särskild kärlek till de minsta och försvarslösa och till skydd för varje mänskligt liv, från befruktning till den naturliga döden. Genom Jungfru Marias och den helige polske påvens förbön ber jag Gud att, i allas hjärtan, väcka respekten för de andras liv, särskilt de mest ömtåliga och försvarslösa, och ge styrka till dem som välkomnar dem och bryr sig om dem, även när detta kräver heroisk kärlek.”

Protester i Polen om abortfrågan

I dessa dagar pågår protester i Polen mot författningsdomstolens dom den 22 oktober, som förklarade eugenisk abort oförenlig med konstitutionen. Beslutet utlöste hårda reaktioner och till och med våld med organiserade demonstrationer trots förbuden och begränsningarna för sammankomster kopplade till Covid-19 pandemin. Den polska premiärministern Mateusz Morawiecki bad idag armén ingripa och meddelade att "barbarismen, vandalismen och aggressionen" ska besvaras kraftfullt.

Författningsdomstolens beslut

Den polska konstitutionella domstolen fastslog den 22 oktober att frivilligt avslutande av graviditeten på grund av allvarliga fosterskador bryter mot konstitutionen. Beslutet kom som svar på ett överklagande som lämnades in av 119 ledamöter 2019. Den polska biskopskonferensens ordförande, msgr. Stanisław Gądecki, betonade att detta beslut försvarar livet och bekräftade att "begreppet ’ett liv som inte är värt att leva’ strider mot principen om en demokratisk stat som regleras av lag" . I Polen är abort endast tillåtet i fall då moderns liv är allvarligt livshotat och vid sexuellt våld.

Våldshandlingar framför kyrkor

Författningsdomstolens beslut har utlöst protester även framför kyrkor i olika städer i Polen. Förra söndagen förhindrades de troende att be och delta i kommunionen i vissa städer. Msgr. Gądecki erinrade om att kyrkans ståndpunkt om rätten till liv har förblivit oförändrad: "det avsiktliga valet att beröva en oskyldig människas liv - förklarade biskopen och citerade Johannes Paulus II:s encyklika "Evangelium vitae"- är alltid fel ur moralisk synvinkel och kan aldrig vara lagligt vare sig som ett mål eller som ett medel för ett gott mål."

28 oktober 2020, 16:55