Påven Franciskus möter unga troende under den allmänna audiensen 9 september 2020 Påven Franciskus möter unga troende under den allmänna audiensen 9 september 2020 

Skydd av skolor i väpnade konflikter. Påven: Garantera eleverna säkerhet

Vid slutet av den allmänna audiensen 9 september uppmärksammade påven Franciskus den nyinstiftade FN-dagen för skyddet av skolor från attacker. Han vädjade om böner för de skolbarn och studenter som berövas sin rätt till utbildning på grund av väpnade konflikter och uppmanade FN att skydda dem.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus appell 9 september, vid slutet av den allmänna audiensen, gällde skyddet av utbildning i områden där det råder krig och terrorism. Här följer påvens appell i helhet:

Skolor måste skonas från attacker

”Idag är det första gången som Internationella dagen för skyddet av utbildning från attacker (International Day to Protect Education from Attack) i områden med väpnade konflikter, firas.  Jag ber er att be för eleverna som allvarligt berövas rätten till utbildning på grund av krig och terrorism. Jag uppmanar det internationella samfundet att göra allt det kan för att strukturerna som måste skydda unga studerande ska skonas. Ansträngningar att garantera dem säkra miljöer för utbildning, särskilt i humanitära nödsituationer, får inte misslyckas."

09 september 2020, 10:53