Påvens vädjan till Jungfru Maria ”Hjälp oss i denna prövning”

På onsdagen hade kyrkan i Rom uppmanat till en dags fasta och bön för att vädja om gudomlig hjälp i kampen mot Coronaviruset. I samband mässan som firades i sanktuariet Vår Fru av den Gudomliga Hjälpen, och som direktsändes för att romarna i karantän skulle kunna delta andlig, läste påven upp en bön till Jungfru Maria skriven särskilt till denna prövningens stund.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Under onsdagen förenade sig Roms troende i bön och fasta som uppoffring i kampen mot Coronaviruset. Dagens avslutades med en direktsänd mässa från romarnas älskade Mariasanktuarium, Vår Fru av den Gudomliga Kärleken, i utkanten av staden. Kardinal Angelo De Donatis firade mässan, som dock inleddes med att påven Franciskus bad en bön ifrån sitt bibliotek i det apostoliska palatset.

De digitala direktsändningarna gör det möjligt för de troende att förena sig i bön trots att det är förbjudet att inte bara gå till mässan utan även att umgås mer än absolut nödvändigt.

Påvens bön till Jungfru Maria

Påven riktade sin bön till Jungfru Maria med orden:

O Maria,

du lyser alltid på vår väg

som ett tecken på frälsning och hopp.

Vi anförtror oss till dig, de Sjukas Hälsa,

du som delade Jesu smärta vid korsets fot,

uthållig i din fasta tro.

Du, det romerska folkets Frälsning,

du vet vad vi behöver

och vi är säkra på att du kommer hjälpa oss

så att glädjen och firandet kan återvända

liksom i Kanan i Galilén,

efter denna stund av prövning.

Hjälp oss, Moder till den Gudomliga Kärleken,

att överensstämma med Faderns vilja

och att göra det Jesus säger oss,

Han som tog vårt lidande på sig själv

och våra smärta

för att leda oss via korset,

till uppståndelsens glädje. Amen.

 

Under ditt beskydd tar vi vår tillflykt, Guds Moder. Vänd dig inte ifrån våra böner i vår nöd utan rädda oss ur faror, du enda rena, du enda välsignade. Amen

Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amen

11 mars 2020, 19:47