Angelus 28 juli 2019 Angelus 28 juli 2019 

Påven uttryckte sorg för denna ytterligare olycka på Medelhavet

Efter angelusbönen på söndagen 28 juli uttryckte påven Franciskus sin sorg över de senaste drunkningsolyckorna utanför Libyens kust.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus upprepade sin vädjan till det Internationella samfundet att snabbt och bestämt agera för att händelser som haverierna vid Libyens kust torsdagen 25 juli ska undvikas samt att man garanterar alla säkerhet och värdighet.

Påven samlade pilgrimerna på Petersplatsen till bön för drunkningsoffren och deras familjer och bad dem att av hjärtat fråga sig: ”Herre, varför?.

“Påven samlade pilgrimerna på Petersplatsen till bön för drunkningsoffren och deras familjer och bad dem att av hjärtat fråga sig: ”Herre, varför?.”

29 juli 2019, 11:08