Bilde tatt i forbindelse med en prosesjon under Amazonassynoden, 7. oktober 2019 Bilde tatt i forbindelse med en prosesjon under Amazonassynoden, 7. oktober 2019 

Tema for neste bispesynode: Kirken og synodalitet

Pave Frans har valgt tema for neste ordinære bispesynode, i 2022: «For en synodal Kirke: fellesskap, deltagelse og misjon».

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ordet «synode» er satt sammen av «syn-», som betyr «sammen-», «med», «sam-», og «hodos», som betyr «vei». Med «synode»  – ikke bispesynode – mener vi gudsfolkets vandring sammen. Kristus er «veien, sannheten og livet» (jf. Joh 14,6), og de kristne ble opprinnelig gjerne omtalt som «de som hørte til Veien» (jf. Apg 9,2).

I anledning 50-årsmarkeringen av opprettelsen av bispesynoden sa pave Frans blant annet følgende om synode og synodalitet:

«Alt det som Herren ber oss om, kan sies allerede å være innbefattet i ordet ‘synode’. Samvandring – legfolk, prester, biskopen av Roma – er et begrep som lett lar seg uttrykke i ord, men ikke så lett lar seg sette ut i praksis».

«Synodalitetsvandring er den vandring som Gud forventer seg av Kirken i det tredje årtusen».

«I en synodal Kirke er bispesynoden bare det mest synlige uttrykk for en fellesskapets dynamikk som inspirer alle kirkelige beslutninger».

I pave Frans’ pontifikat har det hittil vært avholdt to ordinære bispesynoder: familiesynoden i 2015 og ungdomssynoden i 2018.

 

***

Hva er en bispesynode? Ifølge katolsk.no: «Bispesynoden er en rådgivende forsamling av lederne i den romerske kurie, samt representanter for hele verdens katolske biskoper og representanter for sammenslutningen av mannlige ordensoverhoder, under ledelse av paven. Bispesynoden ble opprettet i 1965 og innkalles hvert tredje år for å drøfte aktuelle pastorale eller teologiske spørsmål.» 

08 mars 2020, 16:54