Før messen på Zimpeto stadion 6. september 2019 Før messen på Zimpeto stadion 6. september 2019  (ANSA)

Preken i Mosambik: Elsk deres fiender

Jesus ber oss elske våre fiender. Han er ingen idealist eller teoretiker. Når hans fred får råde i hjertet, når hans fred er som en sportsdommer som avgjør alle indre og ytre konflikter, vil vi elske alle.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Under sin apostoliske reise til Mosambik, Mauritius og Madagaskar, holdt pave Frans fredag 6. september en preken på Zimpeto stadion i Maputo i Mosambik.

Evangelieteksten var fra sletteprekenen:

Men til dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere. Slår noen deg på det ene kinnet, så by fram det andre også. Om noen tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke skjorten. Gi til hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem … (Les resten av Luk 6,27–38 i Bibel 2011.)

Her følger et sammendrag av prekenen:

Elsk deres fiender, gå Jesu vei

Etter saligprisningene tilføyer Jesus: «Til dere som hører på meg, sier jeg: ‘Elsk deres fiender’» (Luk 6,27). Jesus sier dette klart og tydelig, og han forklarer nærmere hva det betyr: Å gå en trang og krevende vei.

Jesus er ingen virkelighetsfjern idealist. Han snakker om konkrete og virkelige fiender. Og hans kjærlighet er ikke abstrakt, eterisk eller teoretisk kjærlighet. Han innbyr oss til å gå en vei som han selv var den første til å gå, den veien som fikk ham til å elske dem som forrådte ham, som dømte ham urettmessig, som drepte ham.

Høye mål

Jesus ber oss om å elske og gjøre godt. Det er mye mer enn å overse eller unngå våre fiender. Det er å tilgi, vise velvilje, velsigne våre fiender, og be for dem. Det er aktivt å gå inn for forsoning og for nye og gode forhold.

Ingen fremtid med «øye for øye»-prinsippet

Et samfunn basert på «øye for øye»-prinsippet derimot vil ikke ha noen fremtid. Og det er heller ikke Jesu vei.  Ingen som anvender dette prinsippet følger Jesus.

Mer konkret: den gyldne regel

Jesus gir også en mer konkret og anvendbar anvisning for hvordan vi bør oppføre oss: «Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem» (Luk 6,31). Og han hjelper oss å oppdage det som er viktigst i våre gjensidige forhold, nemlig å elske hverandre, å hjelpe hverandre og å låne bort uten å vente noe igjen.

Kle seg i barmhjertighet og godhet

«Elsk hverandre», sier Jesus. Og Paulus oversetter det med «å kle seg i barmhjertighet og godhet» (jf. Kol 3,12–13), bemerket paven – messens første lesning var fra Paulus’ brev til kolosserne (Kol 3,12–17). Verden kler seg ugjerne i barmhjertighet og godhet. 

Når jeg er svak, er jeg sterk

Vi bør hver dag ha et oppmerksomt og aktivt blikk, for å lære å behandle andre med den barmhjertighet og godhet som vi vil at de skal behandle oss med. Og aller viktigst er det å utvise barmhjertighet og godhet mot dem som står utenfor og er utstøtte, mot dem som Jesus selv identifiserte seg med (jf. Matt 25,35–45).

Korrupsjon. «Slik skal det ikke være blant dere»

Tross store naturressurser og en rik kultur lever en stor del av Mosambiks befolkning under fattigdomsgrensen, bemerket paven. Korrupsjon er et stort problem. «Slik skal det ikke være blant dere» (Matt 20,26; jf versene 26–28). Paven oppfordret mosambikerne til å gå inn for å så glede og håp, fred og forsoning, til de grader å ha omsorg for hverandre at de føler andres liv og lidelser som sine egne.

«La Kristus være dommer i hjertet»

«La Kristi fred råde i hjertet» (Kol 3,15). Paulus bruker her et verb fra sportens verden. Verbet har å gjøre med dommeren som foretar avgjørelser. «La Kristi fred være dommer i hjertet»: La Kristi fred være avgjørende når vi er i indre eller ytre konflikter og ikke vet hvilken vei vi skal ta. Kristi avgjørelse vil holde oss på kjærlighetens vei, vi vil da velge barmhjertigheten, de fattige, å verne om naturen.

***

Se også:

Hele prekenen
Pave Frans’ katekeser over barmhjertighet

06 september 2019, 17:33