Eukaristifeiring. Bilde: Pixabay Eukaristifeiring. Bilde: Pixabay 

Alle katekesene om messen

Fra november 2017 til april 2018 holdt pave Frans femten katekeser om messen.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

1. Innledning

2. Messen er bønn

3. Messen er minnet om Kristi påskemysterium

4. Hvorfor gå til messe på søndager?

5. Innledende riter

6. Syndsbekjennelsen

7. Gloria-lovsangen og kirkebønnen

8. Ordets liturgi. I: Dialog mellom Gud og hans folk

9. Ordets liturgi. II: Evangeliet og prekenen

10. Ordets liturgi. III: Credo og den universelle forbønnen

11. Den eukaristiske liturgi. I: Frembæringen av offergavene

12. Den eukaristiske liturgi. II: Den eukaristiske bønnen

13. Den eukaristiske liturgi. III: Brødsbrytelse og bønn

14. Den eukaristiske liturgi. IV: Kommunionen

15. Avsluttende ritus

07 maj 2018, 10:57