Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Kalifornský senát stiahol návrh zákona proti spovednému tajomstvu

Zákonodarci amerického štátu Kalifornia stiahli legislatívny návrh, ktorý požadoval zrušenie spovedného tajomstva, predovšetkým pre prípady pohlavného zneužitia. Výbor pre verejnú bezpečnosť Štátneho zhromaždenia Kalifornie dospel k rozhodnutiu stiahnuť návrh zákona po tom, ako dostal od občanov 140 tisíc protestných listov a 17 tisíc emailov.

Senát Kalifornie pôvodne akceptoval návrh s označením SB 360, predložený senátorom Demokratickej strany Jerrym Hillom, ako prijateľný na hlasovanie. Norma mala stanoviť, že kňaz, ktorý počas spovede získal informáciu o pohlavnom zneužití, je automaticky povinný oznámiť to justícii, zvlášť, keby informácia pochádzala od iného kňaza alebo od osôb zamestnaných alebo pôsobiacich v Cirkvi.

„Návrh SB 360 bol hrozbou proti svedomiu každého Američana,” vyhlásil arcibiskup Los Angeles José Horacio Gómez, ktorý zmobilizoval verejnú mienku. Dodal, že „ak by ktorýkoľvek zákonodarca mohol donútiť veriacich vyjavovať ich myšlienky a najintímnejšie city, s ktorými sa delia s Bohom v spovedi, potom by skutočne nebolo oblasti ľudského života, ktorá by bola slobodná alebo chránená pred zasahovaním vlády.“

Mons. Gómez, ktorý spravuje losangeleskú arcidiecézu od roku 2011 sa zároveň poďakoval všetkým, ktorí aktívne reagovali. Pod protestnou petíciou boli aj podpisy predstaviteľov moslimov, pravoslávnych, luteránov, anglikánov, baptistov i tradičných afroamerických spoločenstiev.

Cirkev sa k tejto problematike nedávno vyjadrila v Nóte Apoštolskej penitenciárie 

o dôležitosti vnútorného fóra a o nedotknuteľnosti sviatostnej pečate. Dokument schválený pápežom Františkom a publikovaný 29. júna 2019 potvrdzuje a zároveň prehľadne vysvetľuje dôvody nedotknuteľnosti spovedného tajomstva a neprípustnosť jeho spochybnenia akýmikoľvek politickými alebo legislatívnymi snahami.

-jb-

15 júla 2019, 15:01