Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka  

Dialóg Vatikánu s Čínou (2) - Ovocie malých krokov pápežov

Prinášame druhé pokračovanie komentára z pera redaktorov Vatican News Sergia Centofantiho a Bernda Hagenkorda SJ o pozadí súčasnej klímy vo vývoji vzájomných vzťahov medzi Vatikánom a Čínou.

K aktuálnej klíme dialógu medzi Svätou stolicou a Čínou sa dospelo

aj vďaka malým či veľkým krokom uskutočneným poslednými pápežmi, z ktorých každý otvoril nejakú cestu, pridal tehličku do novej stavby, inšpiroval myšlienky a činy nádeje.

Pomyslime na vyváženosť činov Pavla VI. a na jasné usmernenia Benedikta XVI. a sv. Jána Pavla II. ohľadom proaktívneho dialógu s čínskymi autoritami. Nakoniec, pomyslime na zrýchlenie, ktoré pápež František so svojou osobnosťou, gestami a svojím magistériom vniesol do procesu zbližovania a stretnutia medzi národmi, vrátane toho čínskeho.

Dialóg stojí na úsilí o pravdu a spravodlivosť

Istotne, rozhodnutie sa Cirkvi pre dialóg nie je metódou samoúčelnou, nie je vyhľadávaním kompromisov za každú cenu či rezignujúcim postojom typickým pre toho, kto je ochotný „zapredať“ svoje princípy za ľahký politický či diplomatický úspech, zabúdajúc takto na cestu utrpenia katolíckej komunity. Pre Cirkev musí byť dialóg vždy vedený hľadaním pravdy a spravodlivosti, orientovaný na dosiahnutie integrálneho dobra osoby, rešpektujúc základné práva.

Avšak misiou Cirkvi, a to aj v Číne, nie je meniť štruktúru či spravovanie štátu, ísť proti časnej moci, ktorá sa prejavuje v politickom živote. Veď ak by Cirkev urobila zo svojej misie len politický zápas, zradila by svoju pravú prirodzenosť a stala by sa jedným z mnohých politických aktérov, zriekajúc sa vlastného transcendentného povolania a redukujúc vlastnú činnosť na čisto časný horizont.

Dialóg umožní klímu väčšej dôvery medzi Svätou stolicou a Čínou

Úprimný a čestný dialóg naopak umožňuje pracovať vo vnútri spoločnosti, a to tak na ochranu legitímnych očakávaní katolíkov, ako aj na podporu dobra pre všetkých. V takomto kontexte, keď sa hlas Cirkvi stane kritickým, nedeje sa to pre vyvolávanie polemík, ani pre neplodné odsudzovanie, ale na konštruktívnu podporu spravodlivejšej spoločnosti. Aj kritika sa takto stáva konkrétnym prejavom pastoračnej lásky, pretože sa ujíma výkriku utrpenia tých, ktorí sú slabší a často nemajú silu či príležitosť na to, aby sa ozvali.

Podľa úsudku Svätej stolice aj v Číne metóda smelého a úctivého dialógu, aj keď vedeného s námahou a nie bez istého rizika, umožní nastoliť klímu väčšej dôvery pri vzájomnom stretnutí, potrebnej pre vzájomné poznanie a schopnej postupne prekonať závažné nedorozumenia minulosti, a to aj nedávnej.

Boh koná uprostred dejín pre budúcnosť čínskych katolíkov

Rozličné znamenia dnes dávajú pochopiť, že Čína je čoraz pozornejšia voči tzv. „soft power“ (citlivému vplyvu), ktorý má Svätá stolica na medzinárodnej úrovni. V Číne idú dejiny svojím tempom a vyžaduje si to si pozorné rozlišovanie zo strany tých, ktorí majú osobitnú zodpovednosť v Cirkvi.

Práve preto dialóg, ktorý Svätá stolica nastúpila už pred viac než štvrť storočím vo vzťahu s čínskymi autoritami, dnes naberá kontúry skutočnej pastoračnej povinnosti, pre toho, kto chce čítať znamenia čias a uznať, že Boh je v dejinách prítomný, vedie ich prostredníctvom svojej prozreteľnosti a konkrétne pracuje aj v prospech budúcnosti čínskych katolíkov.

-zk, jb-

02 júla 2018, 19:06