Stretnutie s veriacimi Sýrsko - malabarskej cirkvi Stretnutie s veriacimi Sýrsko - malabarskej cirkvi  (Vatican Media)

Pápež sýrskym malabaritom: Kde je neposlušnosť, tam je schizma

Svätý Otec František prijal v pondelok 13. mája na audiencii predstaviteľov starobylej Cirkvi v Indii, ktorá je ťažko skúšaná vnútornými rozpormi kvôli liturgickej forme. Pápež vystríhal pred svetskosťou, „ktorá vedie k strnulosti“, a pred pokušením sústrediť sa na detail „na úkor spoločného dobra Cirkvi“. „Pýcha, obviňovanie a závisť nepochádzajú od Pána a nevedú k pokoju. Znevažovanie Eucharistie je nezlučiteľné s kresťanskou vierou“.

Salvatore Cernuzio, Martin Jarábek – Vatican News

Sýrsko-malabarská cirkev sui iuris sa zrodila z kázania svätého Tomáša a v súčasnosti je v Indii najväčšia. V archieparchii Ernakulam-Angamaly už roky zažíva opozíciu a rozkoly, niekedy dokonca vyúsťujúce do epizód násilia, kvôli vnútornému sporu o smer, ktorým kňazi slávia svätú omšu, t. j. či sú tvárou k veriacim alebo k oltáru. 

Nemeňte sa na sektu

Pápež to jasne hovorí vo svojom príhovore, v ktorom spomína listy a videoposolstvo adresované v posledných mesiacoch veriacim z Ernakulam-Angamaly. Najmä v spomínanom videozázname, ktorý bol zverejnený 7. decembra 2023, Svätý Otec použil tvrdý tón, aby varoval pred rizikom, že sa stane „sektou“ a varoval aj pred možnými „sankciami“, ak by pokračovali rozpory, ktoré podnecujú tí, ktorí odmietajú slávenie svätej omše podľa formy, o ktorej rozhodla Sýrsko-malabarská synoda. V pozadí toho všetkého, povedal pápež vo videu, „sú ‚svetské‘ dôvody, ktoré nemajú nič spoločné so slávením Eucharistie a liturgie“.

Poslušnosť

Aj na dnešnej audiencii pápež hovoril o svetskosti, „ktorá vedie k strnulosti a rozdeleniu“, ako aj o neposlušnosti: „Ste poslušní, a to je vaša sláva,“ dodal, odpútavajúc sa od písaného textu, pričom narážal aj na vernosť Petrovmu nástupcovi Sýrsko-malabarskej cirkvi, zachovanú napriek prenasledovaniu, ktoré utrpela v minulosti. 

Pokušenie zamerať sa na detail

Pápež František ďalej varoval pred „nebezpečným pokušením chcieť sa sústrediť na detail, ktorého sa človek nechce vzdať, na úkor spoločného dobra Cirkvi“. Je to „skutok sebareferencie“, povedal rímsky biskup, ktorý „vedie k tomu, že človek nepočuje iné dôvody ako svoje vlastné“. V španielčine hovoríme: „Yo, me, mi, con migo, para mi - ja, mňa, mne, so mnou, pre mňa“.

Diabol sa vkráda

Práve tu, ako upozornil pápež František, sa „vkráda diabol, rozdeľovač“, ktorý marí túžbu samotného Krista, aby sme ako jeho učeníci boli „jedno“, „bez toho, aby nás rozdeľoval, bez toho, aby rušil spoločenstvo“.

Zachovávanie jednoty teda nie je zbožným nabádaním, ale povinnosťou, a to najmä vtedy, keď ide o kňazov, ktorí sľúbili poslušnosť a od ktorých veriaci ľud očakáva príklad lásky a miernosti.

Pápežovo odporúčanie teda znie: „s odhodlaním“ pracovať na „zachovaní spoločenstva“ a tiež sa „bez únavy“ modliť, aby si naši bratia „uvedomili, že sú súčasťou väčšej rodiny, ktorá ich miluje a očakáva“.

Poslanie arcibiskupa Thattila

Skupinu veriacich, ktorí dnes prišli z Indie alebo sú zástupcami komunity v Ríme, sprevádzal arcibiskup Raphael Thattil, ktorého vlani v januári zvolila miestna biskupská synoda (a následne potvrdil pápež, ako to vyžaduje Kódex východných cirkví), približne mesiac po tom, čo odstúpil kardinál George Alencherry, po takmer trinástich rokoch pôsobenia. Kardinál sa tiež ocitol v centre vnútorného napätia - a po vyslaní Mons. Cyrila Vasiľa do Keraly ako pápežského delegáta pre arcidiecézu Ernakulam-Angamaly, aby zmiernil napätie, no tiež sa stal obeťou agresie zo strany veriacich.  

Pápež František sa vo svojom príhovore obrátil priamo na Mons. Thattila a poveril ho touto dvojitou misiou činnosti a modlitby zameranou na zachovanie jednoty a „pestovanie vnímania príslušnosti k Cirkvi sui iuris, aby jej veľké liturgické, teologické, duchovné a kultúrne dedičstvo žiarilo ešte jasnejšie“. Pápež tiež vyzval arcibiskupa, aby požiadal o jurisdikciu pre všetkých sýrsko-malabarských migrantov v mnohých častiach Blízkeho východu.

„Chcem vám pomôcť, ale bez toho, aby som vás nahradil, práve preto, že povaha vašej cirkvi sui iuris vás oprávňuje nielen dôkladne preskúmať rôzne situácie, ale aj prijať vhodné opatrenia, aby ste zodpovedne a s evanjeliovou odvahou čelili skúškam, ktorými prechádzate, verní vedeniu hlavného arcibiskupa a synody“, dodal pápež.

Neúcta k Eucharistii je nezlučiteľná s kresťanskou vierou

„To je to, čo Cirkev chce: mimo Petra, mimo arcibiskupa nie je cirkev,“ dodal pápež v príhovore. „Ako Otec voči márnotratnému synovi“, aj on žiadal, aby nechali „dvere otvorené“ a „srdce otvorené“ pre tých, ktorí dnes udržiavajú napätia, „aby im po pokání nebolo ťažké vstúpiť“. „Nech je konfrontácia a diskusia bez strachu, ale predovšetkým sa modlite, aby sa vo svetle Ducha, ktorý harmonizuje rozdiely a vracia napätie do jednoty, aby sa konflikty vyriešili,“ prízvukoval pápež František. Ako dodal, isté je, že „pýcha, obviňovanie a závisť nepochádzajú od Pána a nikdy nevedú k zhode a pokoju“.

 „Vodiacim kritériom“ je „spoločenstvo“, zdôraznil pápež, čo znamená „dodržiavanie jednoty, verné a pokorné, úctivé a poslušné opatrovanie prijatých darov“.

Nezhasínajte nádej

Svätý Otec František ďalej adresoval sýrsko-malabarským veriacim upokojujúce slová:

„Vo chvíľach ťažkostí a krízy sa nenechajte pohltiť skľúčenosťou alebo pocitom bezmocnosti tvárou v tvár problémom.“

„Nevyhasínajme nádej, neunavujme sa v trpezlivosti, neuzatvárajme sa do predsudkov, ktoré vedú k nepriateľstvu.“

„Pri každom rozhodovaní myslime na chudobných a vzdialených, na periférie, na tých v Indii a v diaspore, na tých, ktorí sú existenčne dôležití. Myslite na tých, ktorí trpia a čakajú na znamenie nádeje a útechy.“

„Viem, že život mnohých kresťanov na mnohých miestach je ťažký, ale kresťanská odlišnosť spočíva v odpovedi na zlo dobrom, v neúnavnej práci so všetkými veriacimi pre dobro všetkých ľudí.“

Dotýkať sa rán odvrhnutých bratov a sestier

Preto vyjadril pápež vďačnosť za angažovanosť tejto Cirkvi v oblasti formácie rodín a katechézy, ako aj za pastoračnú činnosť zameranú na mladých ľudí a povolania a dodal:

„Tak ako apoštol Tomáš, aj my sa pozeráme na jeho rany: aj dnes sú viditeľné na telách mnohých hladných, smädných a odvrhnutých ľudí, vo väzniciach, nemocniciach a pozdĺž ulíc; dotýkajúc sa týchto bratov a sestier s nehou, prijímame živého Boha uprostred nás“.

Úloha pre Sýrsko-malabarskú komunitu v Ríme

Na záver pápež adresoval osobitnú myšlienku veriacim sýrsko-malabarskej komunity v Ríme, „potomkom apoštola Tomáša žijúcim v meste sv. Petra a Pavla“ a povedal:

„Máte osobitnú úlohu od tejto Cirkvi, ktorá predsedá univerzálnemu spoločenstvu lásky, ste povolaní modliť sa a osobitným spôsobom spolupracovať na jednote vo vašej Cirkvi, a to nielen v Kerale, ale v celej Indii a na celom svete.“

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

13 mája 2024, 12:50