Pápež Združeniu sv. Petra a Pavla: Úsmev je mostom pre stretnutie

„Buďte remeselníkmi stretnutia“ – týmito slovami vyzval pápež František členov Združenia sv. Petra a Pavla, ktorých prijal v sobotu 8. januára v Aule Pavla VI. Združeniu, ktoré okrem iného vykonáva i službu v Bazilike svätého Petra a počas pápežských liturgických slávení, Svätý Otec vyjadril poďakovanie a povzbudenie v ich činnosti.

„Svojou každodennou službou sa stávate remeselníkmi stretnutia, ktorí prinášajú teplo Ježišovej láskavosti tým, ktorí vstupujú do Baziliky sv. Petra, tým, ktorí potrebujú nasmerovať, a tým, ktorí potrebujú úsmev, aby sa cítili ako doma.“  Takto pápež František uviedol svoj príhovor členom Združenia sv. Petra a Pavla, ktorého účelom je kultúrna a charitatívna činnosť, a dodal:

Ďakujem, že ste prijali tento úsmev, myslím, že je to tak trochu vašou „mystikou“. Úsmev je vždy to, čo  podporí stretnutie. Úsmev je mostom. ...Prichádzajú mi na myseľ slová svätého Jána XXIII.: „Vkladám moje oči do vašich očí, vkladám moje srdce do blízkosti vášho srdca“. Tento výraz dobre vyjadruje kresťanský zmysel stretnutia.“

Svätý Otec František hneď v úvode audiencie pripomenul 50. výročie vzniku Združenia sv. Petra a Pavla. Vzniklo v roku 1971 z vôle pápeža Pavla VI. s cieľom nadviazať na dedičstvo ideálov niekdajšej Palatínskej čestnej stráže, po rozpustení pápežského ozbrojeného zboru rok pred tým.

Medzi duchovnými podnetmi pápeža Františka, ktoré v príhovore adresoval niekoľkým stovkám účastníkov osobitnej audiencie, bolo aj povzbudenie, aby pri svojej službe hľadeli na Ježiša:

„Vaše združenie vždy dávalo Ježišov život za vzor ako štýl plne ľudského života, ako vzťažný bod a základ pre človeka každej doby, a teda aj pre človeka dneška. No ešte väčšmi dnes, chceme svedčiť o našej viere ohlasovaním, že náš konkrétny život nachádza svoje korene v Ježišovej ľudskosti. A tak lepšie ho spoznať, spoznávať ako viedol svoj život, čo hovoril, aké vzťahy mal s druhými, je základom pre nachádzanie spôsobu, ako žiť ľudsky dnes. Hľadiac na neho sa cítime stále viac povolaní ku každodennej službe, spočívajúcej v prijatí, zdieľaní, v bratskom počúvaní, v ľudskej blízkosti. Verím, že takto možno skutkami ukázať krásu a silu evanjelia.“

V spojitosti s dôsledkami súčasnej pandémie pápež František členom Združenia sv. Petra a Pavla poprial, aby ich cenná služba mohla byť aj naďalej svedectvom pre tých, s ktorými prichádzajú do kontaktu: „Nanovo vykročme s väčšou ľudskosťou, s pohľadom na Ježiša, s nádejou v srdci,“ zaželal všetkým Svätý Otec.

Na záver audiencie sa pápež František pomodlil s prítomnými modlitbu, ktorou sa združenie tradične obracia na Pannu Máriu s titulom „Panna verná“.

Pripomeňme, že mladí dobrovoľníci zo Združenia sv. Petra a Pavla niesli obraz Panny Márie Rozväzovačky uzlov vo Vatikánskych záhradách pri pobožnosti ukončenia ružencovej reťaze za skončenie pandémie a obnovu spoločenského a pracovného života. Iná z aktivít združenia je napríklad pomoc v rámci vatikánskej detskej zdravotnej poradne, vedenej sestrami sv. Vincenta (Detský dispenzár sv. Marty). S rodinami z okruhu spomenutej poradne sa pápež František stretol ešte pred Vianocami.  

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

08 januára 2022, 16:05