Hľadaj

Májový ruženec za koniec pandémie zakončil Svätý Otec vo Vatikánskych záhradách

Za účasti Svätého Otca sa v pondelok 31. mája vo Vatikánskych záhradách pred obrazom Panny Márie rozväzujúcej uzly zakončila ružencová reťaz za skončenie pandémie a obnovu spoločenského a pracovného života.

Záverečným momentom májovej modlitbovej reťaze mariánskych svätýň sveta bola vo Vatikánskych záhradách modlitba za účasti pápeža Františka, spojená s procesiou s obrazom Panny Márie Rozväzovačky uzlov, ktorý pochádza z Augsburgu. Na pobožnosti sa zúčastnil aj augsburský biskup Mons. Bertram Johannes Meier.

Videozáznam

Na rozdiel od predošlých rokov sa pobožnosť vo Vatikánskych záhradách nekonala pred Lurdskou jaskynkou, ale v neďalekej parkovej časti uprostred zelene a fontán, s výhľadom na kupolu Baziliky sv. Petra.

Pobožnosť sa začala procesiou, v ktorej pred 18. hodinou spoločne kráčali deti z Viterba, ktoré nedávno prijali prvé sväté prijímanie. Okrem nich boli v sprievode mladí birmovanci z farnosti sv. Dominika, skautská skupinka z Ríma, ako i zástupcovia rodín a niektorých reholí. Obraz niesla mládež zo Združenia sv. Petra a Pavla so strážou Švajčiarskej gardy a Vatikánskeho žandárskeho zboru.

Za rozviazanie piatich uzlov pandémie

Vatikánskymi médiami prenášané podujatie sprevádzal duchovným spevom Zbor Rímskej diecézy. Päť ružencových desiatkov s radostnými tajomstvami striedavo viedli jednotliví veriaci, a to aj v posunkovej reči. Spolu s pápežom vyprosovali na príhovor Matky Božej skončenie pandémie a uzdravenie vzniknutých uzlov, ktoré je potrebné s Božou pomocou rozuzliť.

Po prvé  to boli vzťahy zranené egoizmom a ľahostajnosťou, po druhé nezamestnanosť, aj s prosbou za zamestnávateľov, ktorí sa usilujú brániť svojich zamestnancov.

Tretím uzlom bolo domáce násilie, štvrtá prosba bola za to, aby vedecký výskum slúžil človeku a jeho výsledky boli prístupné aj chudobným. Po piate sa modlitba zamerala na nový elán farností, oratórií, pastoračných a evanjelizačných centier a zvlášť za mladých ľudí, aby si mohli zakladať rodiny prijatím sviatosti manželstva a vytvárať tak budúcnosť Cirkvi aj spoločnosti.

Reťaz mariánskych svätýň sveta

V živom internetovom spojení s Vatikánom boli viaceré mariánske pútnické svätyne sveta. Boli medzi nimi aj rwandská svätyňa Sedembolestnej Panny Márie v Kibehu, čilská svätyňa Maipú v Santiagu či nemecká svätyňa Schönstattskej Madony vo Vallendare.

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie každý deň v priebehu mája zapojila do spoločnej modlitby niektorú z významnejších mariánskych svätýň piatich kontinentov. V predposledný deň to bola talianska svätyňa Ružencovej Panny Márie v Pompejach.

Počas mesiaca sa k modlitbovému úmyslu za skončenie pandémie postupne pridávali ďalšie prosby za chorých, za lekárov a zdravotníkov, za dobrovoľníkov, za starých ľudí, za nezamestnaných a ľudí v materiálnej núdzi, za rodiny, deti a mládež, ženy v požehnanom stave, väzňov, učiteľov, za národy trpiace vojnou, za zosnulých a za tých, ktorí prežívajú žiaľ.

Barokový obraz z Augsburgu

Svätý Otec František, ktorý osobne otvoril mariánsku ružencovú reťaz 1. mája vo Vatikánskej bazilike pred starobylou ikonou Panny Márie Pomocnice v Gregoriánskej kaplnke, takto uzavrel 31-dňovú reťaz pred svojím obľúbeným obrazom. Pripomeňme, že ide o barokovú olejomaľbu na plátne, ktorú vytvoril nemecký maliar Johann Georg Melchior Schmidtner okolo roku 1700. Maľba zobrazuje Pannu Máriu, ktorá rozväzuje uzly na bielej stuhe pridŕžanej dvoma anjelmi. Na okraji sú biblické výjavy s posolstvami nádeje, milosrdenstva a víťazstva nad zlom. 

V súčasnosti sa originál nachádza v  Kostole sv. Petra v augsburskej mestskej časti Perlach.

Ako je známe, pápež František si osvojil úctu k Panne Márii ako Rozväzovačke uzlov počas svojho študijného pobytu v Nemecku a priniesol si ju do rodnej Argentíny. Odtiaľ ho sprevádzala aj do Vatikánu. Jedna z kópií tohto obrazu je v salóne Domu sv. Marty, kde Svätý Otec zvykne prijímať skupinové návštevy. Práve na tomto mieste sa konalo v novembri 2019 aj duchovné stretnutie pápeža s predstaviteľmi súperiacich skupín Južného Sudánu v snahe o nastolenie mieru.

Ďalšia kópia zdobí hlavnú sálu ústredia Pápežskej charity, kam denne prichádzajú žiadatelia o vystavenie pergamenov s požehnaniami Svätého Otca pri príležitostiach životných jubileí veriacich.

-jb-

31 mája 2021, 18:30