Vatican News
2019.04.03 Udienza Generale 2019.04.03 Udienza Generale 

Svätý Otec pri audiencii zhrnul návštevu Maroka a pripomenul Deň športu

„Slúžiť nádeji v čase, akým je ten náš, znamená predovšetkým stavať medzi civilizácie mosty“ – to sú slová pápeža Františka z dnešnej generálnej audiencie, pri ktorej zrekapituloval svoju nedávnu apoštolskú cestu do Maroka (30. - 31. marca 2019). Ešte pred generálnou audienciou sa súkromne stretol so seniormi z Belgicka a po katechéze na námestí vyslovil apel v súvislosti so Svetovým dňom športu za pokoj a rozvoj.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Katechézu dnes uviedli slová z Evanjelia podľa Matúša (13,33): «Ježiš učeníkom povedal podobenstvo: Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch

 mier múky, až sa všetko prekvasí».

Na Vatikánskom námestí ani tentoraz nechýbali slovenskí pútnici, ako napríklad skupina z Evanjelického lýcea z Bratislavy.

Byť služobníkmi nádeje

Svätý Otec v katechéze zhrnul najdôležitejšie momenty svojej dvojdňovej apoštolskej cesty, z ktorej sa vrátil v nedeľu 31. marca. Spomenul priateľskosť a pohostinnosť tamojšieho kráľa Mohammeda VI. a ich spoločné podpísanie apelu za Jeruzalem i dialóg s moslimskou komunitou na tému bratstva. Neobišiel ani stretnutie s migrantmi a s miestnou cirkevnou komunitou. Pri nedeľnej svätej omši na štadióne v Rabate zaznelo evanjeliové podobenstvo o márnotratnom synovi a milosrdnom otcovi.  Inšpirovaný týmto príbehom i mottom svojej apoštolskej cesty pápež uviedol:

„Jedine ten, kto sa znovuzrodil a žije v objatí tohto Otca, jedine tí, čo sa cítia byť bratmi, môžu byť vo svete služobníkmi nádeje.“

Šport prekonáva konflikty a zjednocuje ľudí

Na dnes pripadá „Svetový deň športu za pokoj a rozvoj“, vyhlásený zo strany OSN. Slávi sa už po šiesty raz. V tejto súvislosti pápež povedal:

„Šport je univerzálnym jazykom, ktorý objíma všetky národy a prispieva k prekonávaniu konfliktov a k zjednocovaniu ľudí. Šport je tiež zdrojom radosti a veľkých emócií a je tiež školou, kde sa formujú cnosti pre ľudský i spoločenský rast osôb a komunít. Želám všetkým, aby sa „vložili do hry“ – ako v živote, tak i v športe.“

Pápež prijal skupinu seniorov z Belgicka

Ešte pred generálnou audienciou Svätý Otec prijal v menšej sále pri Aule Pavla VI. skupinu pútnikov z Belgicka. Išlo o seniorov zo špecializovaného domova dôchodcov v meste Bonheiden, ktorý slúži pre osoby trpiace Alzheimerovou chorobou a demenciou. Viacerí zo seniorov sú zapojení v speváckom zbore s názvom „Dúha“ a pre pápeža si pripravili aj pieseň.

Spoločný spev je pre skupinu útechou a podporou, ktorá im pomáha znášať ťarchu choroby, povedal Svätý Otec a dodal: „Myslím, že skutočnosť, že sa spoločne delíme o naše krehkosti a vzájomne ich prijímame, to je tým najkrajším spevom, tou harmóniou, ktorá je Bohu najviac milá, je „dúhou“ nie dokonalostí, ale nedokonalostí!“

Pápež v krátkom pozdrave vyzdvihol nehu v prístupe k seniorom, ktorá nám dáva rásť v ľudskosti a pripomenul, že starší ľudia sú koreňmi a pamäťou národa.

03 apríla 2019, 13:29