Vatican News
Pri nedeľnej modlitbe počet veriacich dosiahol až 45 tisíc Pri nedeľnej modlitbe počet veriacich dosiahol až 45 tisíc  (ANSA)

Pápež: Nedeľa médií, Deň matiek, reakcia na útoky v Indonézii

Až 45-tisícovú účasť malo poludňajšie stretnutie so Svätým Otcom vo Vatikáne v nedeľu 13. mája. Pápež František reagoval na atentáty proti kresťanom v Indonézii, pripomenul sviatok pracovníkov médií, Deň matiek i spomienku Fatimskej Panny Márie.

Jozef Bartkovjak SJ – Vatikán

V deň, keď sa v Taliansku slávil sviatok Nanebovstúpenia Pána prenesený zo štvrtka na nedeľu, sa Svätý Otec v príhovore pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná zameral na význam poslania, ktoré Ježiš pred svojím nanebovstúpením zveril učeníkom.

Byť mužmi a ženami Nanebovstúpenia

V príhovore pred mariánskou modlitbou pripomenul, že misia, ktorú Ježiš zveril apoštolom, pokračuje i dnes a silu k nej dostáva kresťan v krste: „Práve krst je tým, čo nás uschopňuje a aj pohýna k tomu, aby sme boli misionármi a ohlasovali Evanjelium.“

Ako ďalej vysvetlil, po nanebovstúpení má Ježišova prítomnosť novú podobu, ktorá so sebou nesie výzvu „mať oči a srdce schopné stretnúť ho, slúžiť mu a vydávať o ňom svedectvo iným. Máme byť mužmi a ženami Nanebovstúpenia, čiže hľadačmi Krista na cestách našej doby, ktorí prinášajú jeho slovo spásy až na kraj zeme.“

Plné znenie príhovoru

Pápež reagoval na masaker proti kresťanom v Indonézii

Pápež František hneď po spoločnej modlitbe reagoval na bombový masaker proti trom kresťanským kostolom v meste Surabaya v Indonézii, pri ktorom zahynulo najmenej 11 obetí a okolo 40 bolo zranených. Podozrenie padá na teroristov tzv. „Islamského štátu“. V skupine samovražedných atentátnikov boli aj ženy s deťmi. Terčom paralelných útokov vykonaných v čase medzi rannými bohoslužbami boli kultové miesta Katolíckej cirkvi a turíčnych kresťanov.

„Drahí bratia a sestry, som osobitne nablízku drahému ľudu Indonézie, zvlášť kresťanským komunitám v meste Surabaya, surovo zasiahnutých ťažkým útokom proti bohoslužobným miestam. Modlím sa za všetky obete a ich blízkych. Spoločne vzývajme Boha pokoja, aby dal utíchnuť týmto násilným činom a aby v srdciach všetkých dostali miesto nie city nenávisti a násilia, ale zmierenia a bratstva.“

Pápež František po týchto slovách vyzval zhromaždenie k tichej modlitbe.

Deň masmédií - hľadanie pravdy a žurnalizmus pokoja     

V 52. svetový deň masmédií Svätý Otec pozdravil novinárov a pracovníkov médií:

„Na dnes pripadá Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov na tému «Fake news – falošné správy – a žurnalizmus pokoja». Pozdravujem všetkých pracovníkov médií, osobitne žurnalistov, ktorí v správach usilovne hľadajú pravdu a  prispievajú tak k spravodlivej a pokojnej spoločnosti.“ 

Posolstvo pápeža Františka k 52. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkv (aj v audiopodobe)

Deň matiek a Fatimská Panna Mária

V závere poludňajšieho stretnutia s veriacimi Svätý Otec pripomenul dnešný Deň matiek, tradične spojený s druhou májovou nedeľou:

„Keďže dnes je v mnohých krajinách deň venovaný matkám, potlesk mamám! Chcem pozdraviť všetky mamy, poďakovať im za starostlivosť o rodiny. Pripomínam aj mamy, ktoré na nás hľadia z neba a naďalej nás opatrujú modlitbou. Modlime sa k našej nebeskej Matke, ktorá nám dnes 13. mája ako Naša Pani z Fatimy pomáha kráčať vpred.“  

Regina Caeli v nedeľu 13. mája 2018
13 mája 2018, 17:25