Sestra Anna Mátiková, paulínka: Prítomnosť Krista na tejto komunikačnej planéte

Je členkou kongregácie Dcér sv. Pavla – paulínok. V čase, keď si široko rozvetvená Paulínska rodina pripomína okrúhle výročie smrti svojho zakladateľa, prijala sestra Anna Mátiková pozvanie na rozhovor zo Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
PODCAST: Rozhovor so sestrou Annou Mátikovou

- Sestra Anna, Vaša rehoľná rodina paulínok a paulínov slávi 50. výročie smrti svojho zakladateľa bl. Jakuba Alberioneho. Čím si Vás osobne získala táto rehoľná charizma a komunita, v ktorej ste sa zasvätili Bohu?

Paulínsku rodinu tvorí dohromady až desať inštitúcií. 

Z nich päť je rehoľných spoločenstiev pápežského práva – jedna mužská a štyri ženské kongregácie. Mňa si získala konkrétne rehoľa Dcéry sv. Pavla. Takzvané paulínky. Ako dieťa som mala možnosť poznať ľudí, u ktorých sa dala vnímať radosť zo života odovzdaného bezvýhradne Bohu. A to aj napriek tomu, že vo vtedajšom režime takému spôsobu života neplynulo vôbec žiadne spoločenské uznanie. Takže za ten podnet – odovzdať život Bohu vďačím predovšetkým tým ľuďom, ktorí okolo seba vysielali signál, že mať Boha na prvom mieste vo všetkom, radikálne na celej čiare, má zmysel. A to ma priťahovalo.

Neskôr som začala konkrétnejšie hľadať, ako by bolo možné dať celý svoj život Bohu v rámci takých aktivít, ktoré sú mi ľudsky blízke, skrátka v tom, čo ma úplne obyčajne – baví. Vždy mi fascinovalo, aký silný vplyv má na našu mentalitu literatúra, a kultúra vôbec, aké a mocné sú slová ľudského jazyka. A práve toto ma pritiahlo do kongregácie, ktorá pracuje s literatúrou, vstupuje do kultúrneho diskurzu spoločnosti s posolstvom evanjelia.

- Ako paulínky máte svoje diela v rozličných krajinách. Ktoré sú tie hlavné vo svete? A ktoré by ste spomenuli z nášho okruhu Slovenska, prípadne Strednej Európy?

Paulínska rodina a teda aj naša kongregácia má korene v Taliansku, takže centrálne vedenie všetkých inštitútov sídli v Ríme. Zakladateľ, Jakub Alberione ale už necelé dve desaťročia od začiatku svojho diela vysielal svojich rehoľných bratov a rehoľné sestry do zahraničia, i do zámoria, takže sme zastúpení po celom svete, okrem Antarktídy na všetkých kontinentoch.

V strednej Európe je Slovensku najbližšia komunita v Prahe. Tá je známa hlavne vďaka produkcii vydavateľstva Paulínky, pochopiteľne v češtine.

- Pôsobíte v Ríme, ale pochádzate zo Slovenska. Odkiaľ? Čomu sa v súčasnosti venujete, čo Vám robí najväčšiu radosť a v čom vidíte výzvy do budúcnosti?

Pochádzam z Banskej Bystrice, ale momentálne žijem v Ríme, lebo som doktorandka na Pápežskom biblickom inštitúte. Napriek tomu, že sa väčšinu roka zdržujem vo večnom meste, stále patrím k našim sestrám v Česku, v Prahe, takže na ich pôsobení sa – podľa možností – snažím rôznou mierou podieľať. Hlavne v lete pomáham napríklad lektorovaním cudzojazyčných textov pri výbere publikácií k vydaniu. Príležitostne pomôžem nejakým prekladom. A z autorských textov, je to napríklad knižný sprievodca Bibliou. Knižka vyšla akurát pred rokom pod názvom Expedice Bible. Základní výbava.

Pri príležitosti Roku Biblie, ktorý sa v Paulínskej rodine uzavrel práve liturgickým sviatkom zakladateľa 26. novembra, sa podarilo spustiť český podcast VOX VERBI. Momentálne beží seriál zameraný na komentované podrobné čítanie Markovho evanjelia.

Naše malé vydavateľstvo sa na českom kresťanskom knižnom trhu už pekne etablovalo. Česká cirkev je štatisticky malá, ale živá. A česká spoločnosť je štatisticky veľmi sekularizovaná, ale zároveň veľmi tolerantná, ba až zvedavá na to, čo predstavuje katolícka cirkev alebo kresťanstvo vôbec. Takže s radosťou pozorujem, že to, čo robíme, má zmysel a nesie i plody.

A výzvy? Keď Alberione pred sto rokmi začínal so svojimi projektami, boli naše rehoľné rodiny – mužská aj ženská so svojimi aktivitami v médiách takpovediac v predvoji. Cirkev v tej dobe akurát začínala podnikať na tomto poli prvé kroky. V dnešnej dobe je ale vývoj v médiách tak rýchly, že by bolo naivné tvrdiť, že sme to my, kto prináša niečo nové. Je množstvo profesionálov ako medzi laikmi, tak i medzi členmi iných rehoľných spoločenstiev, ktorí v médiách fungujú omnoho efektívnejšie a profesionálnejšie než mnohí z nás, ktorí to máme takpovediac „v náplni práce“. Tak sa ponúka otázka: V čom je naše poslanie?

V danej historickej dobe bol vzhľadom k okolnostiam Alberione so svojimi aktivitami v cirkvi medzi prvými, ale, myslím si, že i dnes má Paulínska rodina čím obdarovať cirkev a svet.

Pre tých, ktorí v médiách pôsobia profesionálne, i pre tých, ktorí sa vo svete médií pohybujú ako užívatelia, má byť darom naša špecifická paulínska charizma.

Zhrnúť ju čo najstručnejšie? Stávať sa takpovediac prítomnosťou Krista na tejto komunikačnej planéte. Ako napísal apoštol Pavol: „Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“ Teda nielen pomáhať šíreniu evanjelia alebo informovať o Kristovi, ale vnášať všade jeho prítomnosť – životom, ktorý patrí naplno jemu.

Za rozhovor ďakuje Jozef Bartkovjak SJ

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

27 novembra 2021, 17:28