Papa Francisc, la Sfânta Liturghie a Zilei mondiale misionare din 2019. Papa Francisc, la Sfânta Liturghie a Zilei mondiale misionare din 2019. 

Papa Francisc, la Ziua misiunilor: Să fim misionarii iubirii lui Dumnezeu în aceste timpuri de pandemie

”Iată-mă, trimite-mă pe mine!” (Isaia 6,8) este titlul Mesajului pe care papa Francisc l-a transmis în vederea Zilei mondiale misionare din 2020. Prin tradiție, Mesajul este publicat în solemnitatea Rusaliilor pentru a sublinia legătura dintre trimiterea Duhului Sfânt și misiunea discipolilor lui Cristos în lume. În contextul pandemiei de Covid-19, pontiful susține că iubirea lui Dumnezeu vrea să ajungă la toți oamenii, în timp ce întreaga omenire este chemată ”să vâslească” împreună. Biserica catolică marchează anual Ziua mondială misionară în cea de-a treia duminică a lunii octombrie.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
18 octombrie 2020 – Vatican News. Se marchează duminică, 18 octombrie 2020, Ziua mondială misionară. Este cea de-a 94-a Zi mondială misionară pe care Biserica, prin tradiție, o trăiește anual în cea de-a treia duminică a lunii octombrie. Din cauza restricțiilor sanitare, papa Francisc a renunțat la tradiționala Sfântă Liturghie cu participarea credincioșilor în bazilica San Pietro și a celebrat Sfânta Liturghie cu un grup restrâns de colaboratori în capela Casei ”Sfânta Marta”.

Mesajul papei Francisc pentru această Zi misionară, publicat în ziua de Rusalii, are ca titlu cuvintele profetului Isaia, care, l-a întrebarea Domnului ”Pe cine voi trimite?”, răspunde cu promptitudine: ”Iată-mă, trimite-mă pe mine!” (cf. Isaia 6,1-13). Acest dialog, luat din relatarea biblică a vocației profetului de odinioară, este întipărit în inima lui Dumnezeu. Mai bine spus, după cum remarcă papa în Mesaj, ”această vocație provine din milostivirea sa” care interpelează nu numai Biserica, dar și întreaga umanitate în actuala criză mondială.

Dezorientarea generală, care în ultimele luni a pus umanitatea la grea încercare din cauza pandemiei de Covid-19, a sugerat Sfântului Părinte memorabila rugăciune din 27 martie a.c., într-o Piață San Pietro pustie și mută. Papa amintește în Mesaj cuvintele din acea seară sfâșietoare când a spus că, asemenea ucenicilor surprinși în barcă de o furtună amenințătoare, oamenii de astăzi trebuie să devină conștienți că, practic, se află cu toții ”în aceeași barcă”, ”chemați cu toții să vâslească împreună”. ”În acest context”, scrie papa în Mesaj, ”chemarea la misiune, invitația de a ieși din ale sale pentru iubirea lui Dumnezeu și a aproapelui se prezintă ca o șansă de împărțire cu ceilalți, de slujire și de mijlocire. Misiunea pe care Dumnezeu o încredințează fiecăruia te face să treci de la eu-l înfricoșat și închis la eu-l regăsit și reînnoit de dăruirea de sine”.

Dumnezeu și-a dezvăluit iubirea sa față de omenire prin Isus Cristos cel răstignit, iar acum cere fiecăruia dintre noi ”disponibilitatea personală de a fi trimiși” ca să vestim că ”El este iubire, (...) mereu în ieșire din ale sale pentru a da viață”. De aceea, El l-a trimis pe Fiul, ascultător până la moarte față de Tatăl, iar Fiul l-a dăruit nouă pe Duhul Sfânt, sufletul Bisericii, și ne-a trimis în lume la toate popoarele.

Misiunea, expresie a ”Bisericii în ieșire”, nu constituie ”o intenție de realizat prin efortul voinței”, pentru că, în realitate, Cristos este cel care face ca Biserica să iasă, iar cel care îl mână pe creștin în misiune ca să vestească Evanghelia este Duhul Sfânt. ”Însuși faptul de a fi primit gratuit viața”, scrie pontiful, ”constituie o invitație implicită de a intra în dinamica dăruirii de sine: o sămânță care, în cei botezați, va lua forma matură a unui răspuns de iubire în căsătorie și în feciorie pentru Împărăția lui Dumnezeu. Viața umană se naște din iubirea lui Dumnezeu, crește în iubire și tinde către iubire”.

Prin moartea sa pe cruce, subliniază papa în Mesaj, Cristos a învins păcatul și moartea, iar Biserica nu are altă misiune decât aceea de a continua în decursul istoriei misiunea lui Isus: El ne trimite pretutindeni pentru ca, prin intermediul nostru, ”Dumnezeu să arate în continuare iubirea sa și să poată atinge și transforma inimile, mințile, trupurile, societățile și culturile din orice loc și din orice timp”.

Chemarea la misiune, continuă Sfântul Părinte, poate fi percepută numai dacă trăim într-o relație personală cu Isus. În acest sens, papa invită la a se întreba dacă ”suntem pregătiți să primim prezența Duhului Sfânt în viața noastră”, oricare ar fi starea de viață în care ne aflăm. Dacă ”suntem dispuși să fim trimiși oriunde pentru a mărturisi credința noastră”, dacă, asemenea Fecioarei Maria, suntem pregătiți să facem voința lui Dumnezeu ”în prezentul Bisericii și al istoriei”. Și încă ce prezent! ”A înțelege ce vrea să ne spună Dumnezeu în aceste vremuri de pandemie devine o provocare chiar și pentru misiunea Bisericii. Boala, suferința, teama, izolarea ne interpelează. Sărăcia celui care moare de unul singur, a celui abandonat de alții, a celui care pierde locul de muncă și salariul, a celui care nu are casă și hrană ne pun întrebări”, recunoaște papa spre finalul Mesajului.

Contextul pandemic a adus cu sine și obligația distanțării fizice dar, notează pontiful, cu atât mai mult este nevoie să redescoperim importanța relațiilor sociale și ”a relației comunitare cu Dumnezeu”. ”Imposibilitatea de a ne reuni ca Biserică pentru a celebra Euharistia ne-a făcut să împărtășim condiția de viață a nenumărate comunități creștine care nu pot celebra Sfânta Liturghie în fiecare duminică. În acest context, întrebarea pe care o pune Dumnezeu – ”Pe cine voi trimite?” – este adresată nouă încă o dată și așteaptă de la noi un răspuns generos și convins: ”Iată-mă, trimite-mă pe mine!”. Dumnezeu continuă să caute pe cine să trimită în lume și la popoare pentru a mărturisi iubirea sa, mântuirea sa de păcat și de moarte, eliberarea sa de rău”.

La încheierea Mesajului său pentru Ziua mondială misionară, papa subliniază că rugăciunea, reflecțiile și ajutorul material sunt toate posibilități de a participa la misiunea Bisericii: ”Caritatea exprimată prin colectele celebrărilor liturgice din cea de-a treia duminică a lui octombrie are scopul de a susține munca misionară desfășurată în numele meu de Operele pontificale misionare pentru a merge în întâmpinarea necesităților spirituale și materiale ale popoarelor și Bisericilor din lumea întreagă spre mântuirea tuturor oamenilor”.

18 octombrie 2020, 09:16