Popiežius Pranciškus sveikina maldininkus Popiežius Pranciškus sveikina maldininkus 

„Viešpaties angelas“. Vartai siauri, bet atviri visiems

Siaurų, ankštų vartų į dangaus karalystę vaizdinys galėtų mus išgąsdinti: tarsi išganymas būtų skirtas tik išrinktiesiems arba tobuliems. Tačiau tai prieštarauja tam, ką Jėzus mokė daugeliu atvejų. Ir palyginime apie ankštus vartus jis priduria, jog „ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje“. Vartai siauri, bet atviri visiems, sakė popiežius Pranciškus, komentuodamas sekmadienio Evangelijos pagal Luką skaitinį (Lk 13, 22–30).

Rugpjūčio 21 d. per „Viešpaties angelo“ maldos susitikimą Šv. Petro aikštėje Šventasis Tėvas pažymėjo, kad, norėdami geriau suprasti Jėzaus žodžius, turime klausti, kas tie siauri vartai, ką reiškia šis palyginimas. Atrodo, kad šį vaizdinį Jėzus pasiskolino iš konkrečios tikrovės: vakarėjant visi miesto vartai būdavo uždaromi, išskyrus vienus – mažus ir siaurus. Namo grįžti buvo galima tik per juos.

Popiežius priminė kitą Viešpaties frazę, kurioje taip pat kalbama apie vartus: „Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas“ (Jn 10, 9). Norint vakare įžengti į miestą, reikėjo surasti siauruosius vartus. Norint įžengti į Dievo gyvenimą, reikia priimti Jėzų ir jo žodį. Siaurų vartų vaizdinys nereiškia, kad jie skirti tik nedaugeliui, mažam skaičiui, bet sekimo paskui Jėzų reiklumą – mokytis tarnauti mylint ir rizikuoti dėl meilės, dovanoti save, siaurinti savo egoizmo erdvę, įveikti tingumą, savęs pakankamumo pretenziją, nuleisti puikybės ir išdidumo kartelę, eiti per siauras kryžiaus duris taip, kaip ėjo pats Jėzus.  

Popiežius paminėjo keletą pavyzdžių apie žmones, kurie pasirinko ne plačius patogumo, bet siauruosius Jėzaus ir meilės vartus: tėvus, kurie aukodamiesi atsiduoda savo vaikams; tuos, kurie rūpinasi ne tik savo reikalais, bet ir kitais žmonėmis; tuos, kurie tarnauja pagyvenusiems, vargingiausiems ir pažeidžiamiausiems žmonėms; tuos, kurie atsidavę dirba, ištverdami sunkumus ir nesusipratimus; tuos, kurie yra persekiojami dėl savo tikėjimo, bet toliau meldžiasi ir myli; tuos, kurie, užuot vadovavęsi instinktais, į blogį atsako gėriu, randa jėgų atleisti ir drąsos pradėti iš naujo. Viešpats sako, kad Tėvas juos priims svetingiau, nei tuos, kurie mano, kad jau yra išgelbėti, nors iš tiesų daro pikta.

„Broliai ir seserys, kurioje pusėje mes norime būti? Ar mums labiau patinka lengvas kelias, kai galvojame tik apie save, ar siauri Evangelijos vartai, kurie įstumia į krizę mūsų savanaudiškumą, bet leidžia priimti tikrąjį gyvenimą, ateinantį iš Dievo? Kurioje pusėje esame? Tegul Dievo Motina, kuri sekė paskui Jėzų iki pat kryžiaus, padeda mums matuoti savo gyvenimą pagal jį, kad įžengtume į amžinojo gyvenimo pilnatvę“, – kalbėjo popiežius sekmadienio vidudienio maldos susitikime. (RK / Vatican News)

2022 rugpjūčio 21, 12:06

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >