Một cuộc họp của COMECE Một cuộc họp của COMECE 

Các GM châu Âu phản đối Nghị viện châu Âu về “cái gọi là nhân quyền mới”

Uỷ ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu (COMECE) phản đối Nghị viện châu Âu về việc bỏ phiếu cho một quyết định về quyền tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo và quyền sống của nhóm các thiểu số, theo đó các quyền này bị xem là hạng hai.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong một tuyên bố được phổ biến thứ Ba 03/5, cha Manuel Barrios Prieto, Tổng Thư ký của Uỷ ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu viết: “Quyền tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo và quyền được sống là các quyền cơ bản của con người được luật quốc tế nhìn nhận. Những quyền này vượt trên sự đồng thuận chính trị, vì nguồn gốc trực tiếp của chúng là nhân phẩm bất khả xâm phạm của mỗi con người. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan chính trị, bao gồm cả Nghị viện châu Âu là phải bảo vệ, bênh vực và thúc đẩy các quyền này trên toàn thế giới, cũng như tất cả các quyền con người khác được quốc tế công nhận bắt nguồn từ phẩm giá con người được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế”.

Theo cha Manuel Barrios Prieto, bất kỳ nỗ lực nào nhằm suy yếu quyền tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo và quyền được sống, qua những cách giải thích lạm dụng làm hạn chế quá mức phạm vi hợp pháp của họ, hoặc buộc họ phải tuân theo cái “gọi là nhân quyền mới” được tạo ra và không có sự đồng thuận, bao gồm cả việc phá thai, cấu thành một hành vi vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế, đều làm mất uy tín của Liên minh châu Âu trước cộng đồng quốc tế và trước hàng triệu công dân châu Âu.

Tổng Thư ký viết thêm: “Về quyền sống, bất kỳ sự đối xử nào đối với các quyền con người này như quyền hạng hai đều mâu thuẫn với Tuyên bố và Chương trình Hành động của Hội nghị Thế giới Vienne về Nhân quyền năm 1993, trong đó kêu gọi cộng đồng quốc tế coi tất cả các quyền con người là ‘công bằng và bình đẳng, cơ bản như nhau và cùng được nhấn mạnh’”.

Cha  Manuel Barrios Prieto kết luận: “Hơn nữa, đề nghị  đưa ra một giải pháp, theo cách diễn đạt hiện tại sẽ không giúp được gì cho hàng triệu tín đồ là nạn nhân của sự bách hại vì đức tin, đặc biệt các phụ nữ và trẻ nữ dễ bị tổn thương, vì hoàn cảnh của họ sẽ bị che khuất và không được thấy do có những ưu tiên các lợi ích chính trị khác”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

04 tháng năm 2022, 10:40