Vatican News
FRANCE-RELIGION-ASSUMPTION FRANCE-RELIGION-ASSUMPTION  (AFP or licensors)

Hệ thống an ninh được gia tăng tại Lộ Đức

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, ông Laurent Nuñez, đã đến Lộ Đức hôm ngày 7/7/2019 để xem xét việc củng cố hệ thống an ninh chống khủng bố được thiết lập trong thành phố và xung quanh khu đền thánh Đức Mẹ.

Hồng Thủy - Vatican

Audio

Ông Laurent Nuñez đã đến Lộ Đức và có thể thấy sự phát triển các biện pháp an ninh được đưa ra. Trong tổng số 1,4 triệu euro, chính phủ đã giải ngân 1,1 triệu.

Các camera được lắp đặt trong thành phố và trong đền thánh. Các camera này giúp giám sát khu vực rộng 51 mẫu tây. Những cột rào di động được đặt tại 7 điểm du lịch trong thành phố. Những biện pháp này bổ sung cho các biện pháp bảo vệ được đưa ra sau các vụ tấn công ở Nice hồi năm 2016.

Mỗi ngày có 40 nhân viên được huy động tại đền thờ để bảo đảm an ninh cho các khách hành hương. Việc bố trí này cần thiết khi các cuộc hành hương mùa hè bắt đầu tại thành phố Đức Mẹ và các cuộc hành hương truyền thống vào ngày 15/8 có thể quy tụ hơn 25 ngàn người.

12 tháng bảy 2019, 13:59