Đức Hồng y Marc Ouellet Đức Hồng y Marc Ouellet 

ĐHY Marc Ouellet: Tương quan giữa linh mục và giáo dân sẽ được thảo luận trong Hội nghị thần học về chức tư tế

Hôm 9/2/2022, trò chuyện với Vatican News, Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giám mục Marc Ouellet đã phác thảo các chủ đề cơ bản và những câu hỏi được bàn thảo trong Hội nghị thần học quan trọng về chức linh mục, sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 17-19/2/2022, trong đó có tương quan giữa linh mục và giáo dân, vấn đề độc thân linh mục...

Hồng Thủy - Vatican News

Hội nghị Chuyên đề Thần học mang tên “Hướng tới một nền thần học nền tảng về chức linh mục” nhắm khám phá một loạt các vấn đề bao gồm ơn gọi linh mục, cải thiện cách giáo dân và linh mục làm việc cùng nhau, sứ mạng phục vụ và đời sống độc thân của linh mục, vv.

Các nhà tổ chức cho biết: “Sáng kiến này đề xuất khơi dậy lòng nhiệt thành đối với đức tin của chúng ta vào món quà của Thiên Chúa và đem lại lòng nhiệt thành mới trong việc cổ võ ơn gọi.”

Chức tư tế thừa tác và phổ quát

Đức Hồng y Marc Ouellet giải thích rằng sự kiện quan tâm đến “Nền thần học nền tảng của chức linh mục”, nghĩa là chúng ta bắt đầu với bí tích rửa tội. “Thông thường, khi nghĩ đến chức linh mục, chúng ta nghĩ đến các linh mục và Giám mục, v.v., nhưng chức tư tế nền tảng là chức tư tế của những người được rửa tội: chúng ta là một phần của Thân thể Chúa Kitô và như vậy, chúng ta tham gia vào sự trung gian của Giáo Hội, sự tham dự của Giáo Hội vào chức Tư Tế của Chúa Kitô.”

Tổng trưởng Bộ Giám mục cho biết sự kiện này bao gồm các bài nói chuyện và thảo luận về mối quan hệ giữa chức tư tế nền tảng của người được rửa tội và chức tư tế thừa tác. Ngài cho biết rằng trọng tâm chính dựa trên nghiên cứu đã được phát triển trong bối cảnh của một Giáo hội hiệp hành: “vì vậy chúng ta tìm kiếm sự hiểu biết về sự bổ sung giữa tình trạng sống và sự hiệp thông của các ơn gọi trong Giáo hội.”

Vấn đề độc thân linh mục

Thừa nhận thực tế rằng vấn đề độc thân và độc thân linh mục trong Giáo hội Công giáo Latinh là vấn đề mà nhiều người rất quan tâm, Đức Hồng y Ouellet cho biết Hội nghị chuyên đề sẽ có một buổi nói về vấn đề độc thân linh mục trong bối cảnh chủ đề tổng thể của chức linh mục được thiết lập dựa trên bí tích rửa tội. Ngài giải thích rằng hội nghị đó sẽ khám phá câu chuyện về vấn đề độc thân trong Giáo hội, và vai trò của vấn đề độc thân trong Giáo hội Latinh.

Đức Hồng y nói thêm: “Chắc chắn chức linh mục và đời sống độc thân, và cách các linh mục sống độc thân sẽ được đề cập đến trong bối cảnh của những khó khăn ngày nay”, tuy nhiên, mục đích của Hội thảo không phải là “để quyết định liệu chúng ta có giữ đời sống độc thân bắt buộc hay không.”

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

10 tháng hai 2022, 11:47