Senza-titolo-4.jpg

Vatican ban hành nghi thức phụng vụ trao thừa tác vụ giáo lý viên

Ngày 13/12/2021, Đức tổng giám mục Arthur Roche, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã ban hành hướng dẫn và nghi thức phụng vụ mới trao thừa tác vụ giáo lý viên. Nghi thức này sẽ là một trong những nghi thức phụng vụ được sử dụng để trao thừa tác vụ giáo lý viên.

Hồng Thủy - Vatican News

Sau khi đã thiết lập thừa tác vụ giáo dân giáo lý viên qua tự sắc Antiquum ministerium (“Thừa tác vụ cổ kính”) được ban hành hồi tháng 5 năm nay, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò của giáo lý viên trong lịch sử và ngày nay đối với việc truyền đạt đức tin Công giáo, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn tài liệu giới thiệu Nghi thức cụ thể về việc trao thừa tác vụ giáo lý viên. Đây là tài liệu cơ bản; các Hội đồng giám mục trên thế giới sẽ dịch và điều chỉnh.

Nghi thức mới

Nghi thức trao thừa tác vụ giáo lý viên có thể diễn ra trong Thánh lễ hoặc cử hành Lời Chúa; tài liệu cũng đưa ra các bài đọc từ Cựu ước và Tân ước sẽ được sử dụng trong nghi thức. Nghi thức sẽ tuân theo một hình thức chính xác, bắt đầu bằng lời khuyên nhủ dành cho ứng viên, sau đó là lời mời cầu nguyện, ban phép lành và trao Thánh giá.

Bản chất của thừa tác vụ giáo lý viên

Trong một lá thư gửi các giám mục được công bố cùng với nghi thức mới, Đức Tổng Giám mục Roche giải thích rằng giáo lý viên là một thừa tác vụ giáo dân khác với chức linh mục qua việc truyền chức, nhưng giáo lý viên “nhờ Bí tích Rửa tội của họ, được kêu gọi đồng trách nhiệm trong Giáo hội địa phương về việc loan báo và truyền dạy đức tin, thực hiện vai trò này trong sự cộng tác với các thừa tác viên chức thánh và dưới sự hướng dẫn của họ.”

Quyết định thuộc quyền giám mục

Đức Tổng Giám mục Roche nói rằng hai nhiệm vụ chính của giáo lý viên là dạy giáo lý, hoặc giảng dạy đức tin, và tham gia vào việc tông đồ. Những người Công giáo trưởng thành, những người đã lãnh nhận các Bí tích Thêm sức và Rước lễ lần đầu và muốn được thi hành thừa tác vụ Giáo lý viên có thể gửi thư thỉnh nguyện có chữ ký cho Giám mục giáo phận, người quyết định ai có thể được nhận làm ứng viên.

Trong thư, Đức cha Roche nhấn mạnh đến “khía cạnh ơn gọi” của thừa tác vụ, và lưu ý tầm quan trọng của các giám mục giáo phận trong việc suy xét cẩn thận ai sẽ thực hiện thừa tác vụ. Bộ Phụng tự cũng đưa ra các hướng dẫn về những người, trừ một số trường hợp ngoại lệ, không nên trở thành giáo lý viên trong giáo phận. Danh sách này bao gồm những người nam đang chuẩn bị nhận thánh chức linh mục hoặc phó tế, các tu sĩ nam nữ - trừ khi họ đảm nhận vai trò đặc trách tại một cộng đoàn giáo xứ, giáo lý viên cho các phong trào của giáo hội, và giáo viên môn tôn giáo Công giáo ở các trường học. (CSR_7893_2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

14 tháng mười hai 2021, 11:02