Chống tham nhũng Chống tham nhũng 

Toà Thánh: Để giải quyết tham nhũng, các chính phủ phải cộng tác

Phát biểu tại cuộc họp “Thực hiện Chiều kích Kinh tế và Môi trường năm 2021” của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), Đức ông Janusz Urbanczyk, Đại diện thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức này, cho rằng trong hoạt động chống nạn tham nhũng, các chính phủ không thể giải quyết riêng lẻ nhưng phải cộng tác.

Ngọc Yến - Vatican News

Tập trung vào chủ đề của buổi khai mạc “Kiểm tra thực hiện các cam kết của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu trong lĩnh vực chống nạn tham nhũng và lãnh đạo tốt”, Đức ông Janusz Urbanczyk nói chống tham nhũng vẫn là một trong những hoạt động chính của Tổ chức. Và liên quan đến vấn đề này, điều quan trọng là phải nhắc lại các quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về sự cần thiết phải chống tham nhũng và mối liên hệ không thể thiếu của hoạt động này đối với sự lãnh đạo tốt. Một điều khác nữa cũng cần phải nhắc lại, đó là trong Hiến chương về An ninh châu Âu năm 1999, các quốc gia thành viên đã nhìn nhận “tham nhũng đặt ra một mối đe dọa lớn đối với các giá trị được chia sẻ của Tổ chức chức an ninh và hợp tác châu Âu. Nó tạo ra sự bất ổn và ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của an ninh, kinh tế và con người”.

Đức ông nhấn mạnh: “Tham nhũng là một hiện tượng không bị giới hạn bởi chính trị hay địa lý. Nó tồn tại ở các nước giàu và ở các nước nghèo. Bằng cách phản bội các nguyên tắc đạo đức và các chuẩn mực của công bằng xã hội, tham nhũng cản trở việc đạt được sự phát triển toàn diện và xóa đói giảm nghèo. Bằng cách làm suy yếu lòng tin vào các tổ chức công và giữa chính quyền và người dân, tham nhũng làm tổn hại đến hoạt động hiệu quả của một xã hội được tổ chức tốt”.

Theo Đại diện thường trực của Tòa Thánh, tham nhũng không phải là một vấn đề có thể giải quyết cách riêng lẻ giữa các chính phủ. Do đó, cần phải có sự đóng góp quan trọng của các tổ chức xã hội dân sự, các tập đoàn, các tổ chức dựa trên đức tin và các cơ sở nghiên cứu trong việc hỗ trợ nỗ lực của các quốc gia nhằm chống nạn tham nhũng.

Đức ông kết luận: “Tòa Thánh nhìn nhận rằng vẫn còn có những lý do quan trọng để Tổ chức chức an ninh và hợp tác châu Âu duy trì các vấn đề chống tham nhũng trong chương trình nghị sự. Một lần nữa, Toà Thánh cám ơn nỗ lực của ban tổ chức và mong muốn có những cuộc thảo luận toàn diện và hiệu quả trong các buổi làm việc tiếp theo”. (CSR_7049_2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

20 tháng mười 2021, 10:10