ĐTC Phanxicô và Đại Imam Ahmad Al-Tayyeb ĐTC Phanxicô và Đại Imam Ahmad Al-Tayyeb  

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Tòa thánh tăng cường hợp tác giáo dục

Bộ Giáo dục của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã ký hiệp định thư với Bộ Giáo dục Công giáo của Vatican, để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

Hồng Thủy - Vatican News

Hiệp định thư đã được ký bởi ông Hussain bin Ibrahim Al Hammadi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, và Đức Hồng y Giuseppe Versaldi, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo và Chủ tịch Tổ chức Tòa Thánh Gravissimum Educationis.

Việc ký kết Hiệp định thư đánh dấu chuyến thăm lịch sử của Đức Giáo hoàng Phanxicô, đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào năm 2019 và nhấn mạnh sự nhiệt tình của cả hai bên trong việc tăng cường mối quan hệ hiện có, dựa trên việc ký kết Tài liệu về Tình Huynh đệ bởi Đức Thánh Cha và Đại Imam Ahmed el-Tayeb.

Hiệp định thư sẽ thúc đẩy đối thoại và tình huynh đệ nhằm đạt được công lý và hòa bình, cũng như thúc đẩy giáo dục và khuyến khích sự hợp tác trong giáo dục trong tất cả các giai đoạn của nó.

Hiệp định thư cũng đảm bảo bảo vệ quyền con người, tăng cường tình liên đới và tôn trọng các nền văn hóa khác, cũng như thúc đẩy việc thiết kế các chương trình trao đổi sinh viên giữa các cơ sở giáo dục.

Bên lề việc ký kết Hiệp định thư, ông Al Hammadi và Đức Hồng y Versaldi đã tổ chức một cuộc họp thảo luận về các vấn đề giáo dục khác nhau và các cách thức để tăng cường hợp tác giáo dục giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Vatican. (Agenzia stampa degli Emirati 14/7/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

20 tháng bảy 2021, 11:40