2022.04.23 Da sinistra: padre Fabio Baggio, cardinale Michael Czerny, suor Alessandra Smerilli 2022.04.23 Da sinistra: padre Fabio Baggio, cardinale Michael Czerny, suor Alessandra Smerilli 

ĐTC bổ nhiệm Bộ trưởng, tổng thư ký và thư ký của Bộ phục vụ phát triển con người toàn diện

Vatican: Sau gần năm tháng bổ nhiệm các vai trò tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, ngày 23/4/2022, ĐTC đã chính thức bổ nhiệm Bộ trưởng, tổng thư ký và thư ký của Bộ này.

Vatican News 

Ngày 23/4/2022, ĐTC đã bổ nhiệm Đức hồng y Michael Czerny, SJ làm bộ trưởng và sơSmerilli, nữ tu dòng Salêdiêng, làm tổng thư ký của Bộ phục vụ phát triển con người toàn diện trong nhiệm kỳ 5 năm. Ngoài ra, ĐTC cũng bổ nhiệm cha Fabio Baggio, C.S. làm thư ký của Bộ và chịu trách nhiệm về Phân bộ Di dân và Tị nạn và các dự án đặc biệt. 

Vào cuối năm ngoái, ngày 23/12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ chức của Đức Hồng Y Peter Turkson và bổ nhiệm Đức Hồng Y Michael Czerny, S.J., làm Bộ trưởng tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, và sơ Alessandra Smerilli giữ chức vụ Tổng Thư ký tạm thời của Bộ này.

ĐHY Czerny, S.J., sơ Smerilli, F.M.A. và cha Baggio C.S. đã đưa ra tuyên bố chung sau thư bổ nhiệm của Đức Thánh Cha như sau: “Chúng tôi cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự tín nhiệm ngài đã dành cho chúng tôi và tin tưởng vào khả năng của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn tất cả những người đã hợp tác với chúng tôi trong giai đoạn tạm thời vừa qua để thực hiện sứ mạng của Bộ. Chúng tôi cũng xin gửi lòng tri ân đến Đức Hồng Y Peter K.A. Turkson và những vị lãnh đạo cấp cao đã dấn thân trong Bộ cho đến cuối năm 2021.

Chúng tôi cam kết phục vụ Đức Thánh Cha và Giáo hội trên toàn thế giới. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ Giáo hội trong việc thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. ‘Sự tỏ lộ của Thiên Chúa trong Chúa Kitô - bao gồm các cử chỉ chữa lành, giải phóng, hòa giải và hòa bình mà ngày nay chúng ta được kêu gọi để tiếp tục hành động cho những người bị thương bên lề đường - chỉ ra con đường và cách thức phục vụ mà Giáo hội mong muốn mang vào thế giới.’ (Trích bài phát biểu của ĐTC tại Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện vào ngày 4/4/2017)

Chúng tôi cũng cam kết thực hiện các khuyến nghị được đưa ra bởi Ủy ban Đánh giá giữa năm 2021 do Đức Thánh Cha thành lập và do Đức Hồng Y Blase Cupich làm chủ tịch.”

ĐHY Czerny sinh ra ở Brno, Tiệp Khắc năm 1946 và cùng gia đình nhập cư vào Canada khi mới hai tuổi. Ngài từng là Thư ký của Phân bộ Di dân và Tị nạn của Bộ này kể từ năm 2017. Ngài được thăng Hồng y vào tháng 10 năm 2019. 

Sơ Alessandra Smerilli, một nhà kinh tế người Ý, thuộc dòng Salêdiêng, sơ đã phục vụ trong vai trò thư ký tạm thời của Bộ từ tháng 8 năm ngoái.

Cha Baggio, một linh mục truyền giáo người Ý, Dòng Scalabrini, được bổ nhiệm làm thư ký của Phân bộ Di dân và Tị nạn vào tháng 12 năm 2016.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

23 tháng tư 2022, 21:29