Những thách đố của xã hội sau đại dịch Những thách đố của xã hội sau đại dịch 

ĐTC than phiền rằng chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để thay đổi

Trong một sứ điệp gửi tới các tham dự viên ngày suy tư do Ủy ban Covid-19 của Vatican và mạng lưới của công ty kiểm toán và tư vấn Deloitte tổ chức hôm 12/1/2022, Đức Thánh Cha han phiền rằng chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để thay đổi. Ngài kêu gọi giới kinh tế tài chính có những cam kết cụ thể để phục vụ con người và trái đất, để thành công của họ được tính bằng số người thoát khỏi đói nghèo.

Hồng Thủy - Vatican News

Chuẩn bị cho tương lai và vượt qua thử thách trước mắt

Thông cáo của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện giải thích lý do của ngày suy tư: “Đại dịch đã làm nổi rõ sự bất cập của hệ thống kinh tế và xã hội của chúng ta. Mặc dù có khả năng đảm bảo mức độ phát triển kinh tế và công nghệ cao, các hệ thống hiện tại có trách nhiệm về những bất công và bất bình đẳng ngày càng tăng giữa các quốc gia, cộng đồng và cá nhân. Đối mặt với thách thức toàn cầu của đại dịch, sự kiện đáp lại lời mời của Đức Thánh Cha Phanxicô để ‘chuẩn bị cho tương lai’ và ‘vượt qua thử thách trước mắt’ thông qua các công cụ của khoa học và trí tưởng tượng”.

Những ưu tiên và thách thức 

Trong sứ điệp được Đức Hồng Y Michael Czerny, Tân Tổng trưởng tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đọc, Đức Thánh Cha than phiền rằng “Thật không may, hai năm sau khi đại dịch bắt đầu, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để thay đổi.” Ngài lưu ý: “Việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, phân phối vắc-xin, cuộc chiến chống đói nghèo và buôn bán vũ khí vẫn là những ưu tiên và thách thức đối với tất cả mọi người”.

Loại bỏ não trạng chỉ tìm lợi nhuận

Đức Thánh Cha nhắc nhở các nhân vật tài chính rằng “thế giới kinh tế và tài chính có trách nhiệm quan trọng trong việc thúc đẩy thay đổi mô hình và tìm kiếm các giải pháp sáng tạo.” Ngài cũng yêu cầu họ không đưa ra những tuyên bố về ý định hoặc thông điệp về các nguyên tắc chính nhưng phải đưa ra các cam kết cụ thể, để nền kinh tế và tài chính phục vụ con người và hành tinh.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha mong muốn rằng thành công không còn được đo bằng lợi nhuận tạo ra mà là bằng số người thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực, những người có thể làm việc hiệu quả.

Phát biểu trong buổi hội thảo trực tuyến về chủ đề “Chuẩn bị cho tương lai, xây dựng một nền kinh tế bền vững, bao gồm và tái tạo”, Đức Hồng y Czerny cũng yêu cầu tránh não trạng “kinh doanh thường lệ” chỉ hướng tới lợi nhuận. (CSR_103/121_2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

13 tháng một 2022, 12:06