Ý cầu nguyện của ĐGH cho tháng 10: xin cho phụ nữ có những vai trò lãnh đạo lớn hơn trong Giáo hội

Với ý cầu nguyện cho tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô xin cho phụ nữ có những vài trò lãnh đạo lớn hơn trong Giáo hội. Ngài đã gởi ý cầu nguyện này cùng với sứ điệp video giải thích và kêu gọi thúc đẩy sự hội nhập lớn hơn của các tín hữu giáo dân, đặc biệt là phụ nữ, trong các vai trò trách nhiệm của Giáo hội.

Văn Yên, SJ - Vatican News

Ý cầu nguyện hằng tháng theo ý Đức Giáo Hoàng là một thực hành quen thuộc trong Giáo hội, và đặc biệt Đức Thánh Cha Phanxicô còn làm video hằng tháng để mô tả chi tiết ý cầu nguyện của ngài cho mỗi tháng, và xin các tín hữu cầu nguyện theo ý chỉ hằng tháng này.

Với ý cầu nguyện cho tháng 10, video được thực hiện với sự hợp tác của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nêu bật vai trò của giáo dân. Đức Thánh Cha Phanxicô luôn coi giáo dân là nhân vật chính thực sự trong việc loan báo Tin Mừng.

Trong video, Đức Thánh Cha đặc biệt yêu cầu để phụ nữ được tham gia vào “các lĩnh vực trách nhiệm trong Giáo hội” vì họ “có xu hướng bị gạt sang một bên.”

Qua các thông điệp và quyết định của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô luôn nhấn mạnh đến vai trò của phụ nữ trong Giáo hội. Trong tông huấn Niềm vui Tin Mừng, ĐTC viết: “Các đòi hỏi rằng các quyền hợp pháp của phụ nữ phải được tôn trọng, dựa trên sự xác tín vững vàng rằng người nam và người nữ bình đẳng với nhau về phẩm giá, đang đặt ra cho Hội Thánh những vấn đề sâu xa và thách thức mà chúng ta không thể coi nhẹ và lẩn tránh.” (104).

Cha Frédéric Fornos S.J., Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, nhận xét về vai trò của phụ nữ rằng: “kể từ năm 2013, nhiều việc đã được thực hiện, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa”. Vì thế, Đức Thánh Cha tiếp tục xin toàn thể Giáo hội ý thức hơn về điều này, đặc biệt bằng lời cầu nguyện.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

09 tháng mười 2020, 12:50