Vatican News

Ý cầu nguyện của ĐTC tháng 07.2018: Cầu cho các Linh mục

Trong tháng 7 này, ĐTC Phanxicô mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các Linh mục mệt mỏi và cô đơn tronng hoạt động mục vụ và nhắc các tín hữu đồng hành với các Linh mục bằng tình bạn với các ngài.

06 tháng bảy 2018, 09:35