Lời Chúa hàng ngày

2022.01.20 TN06T6
Chọn ngày18/02/2022

Bài đọc ngày hôm nay

Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Thường Niên

 

Bài đọc 1           Gc 2,14-24.26

Một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết.

Bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ.

14 Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì ? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng ? 15 Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, 16 mà có ai trong anh em lại nói với họ : “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì ?

17 Cũng vậy, đức tin không có hành động, thì quả là đức tin chết. 18 Đàng khác, có người sẽ bảo : “Bạn, bạn có đức tin ; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. 19 Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bạn làm phải. Cả ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ.” 20 Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không ? 21 Ông Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta, đã chẳng được nên công chính nhờ hành động, khi ông hiến dâng con mình là I-xa-ác trên bàn thờ đó sao ? 22 Bạn thấy đó : đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo. 23 Như thế ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép : Ông Áp-ra-ham tin Thiên Chúa, và vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính, và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa.

24 Anh em thấy đó, nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi. 26 Thật thế, một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết.

Đáp ca               Tv 111,1-2.3-4.5-6 (Đ. x. c.1b)

Đ.Hạnh phúc thay người nào
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.

1Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.
2Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

Đ.Hạnh phúc thay người nào
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.

3Gia đình họ phú quý giàu sang,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời.
4Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
chiếu rọi kẻ ngay lành :
đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

Đ.Hạnh phúc thay người nào
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.

5Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.
6Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

Đ.Hạnh phúc thay người nào
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.

Tung hô Tin Mừng          Ga 15,15b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng ngày hôm nay

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 8,34 - 9,1)

8 34 Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì ? 37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình ? 38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người.”

9 1 Đức Giê-su còn nói với họ : “Tôi bảo thật các người : trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực.”

Lời của Đức Thánh Cha

Bằng cách này, Người chỉ ra con đường của người môn đệ đích thực bằng cách thể hiện hai thái độ. Thứ nhất là “từ bỏ chính mình”, không có nghĩa là thay đổi bề ngoài, mà là sự hoán cải, đảo ngược não trạng và giá trị. Thái độ khác là vác thập giá của mình. Vấn đề không chỉ là chịu đựng những đau khổ hàng ngày bằng sự kiên nhẫn, mà còn là sự gánh vác với niềm tin và trách nhiệm cái đau khổ, cái chịu đựng mà cuộc đấu tranh chống lại cái ác phải kéo theo. Cuộc đời của Kitô hữu luôn là một cuộc đấu tranh. Kinh Thánh nói rằng cuộc sống của người tín hữu là một dân quân: chiến đấu chống lại ác thần, chiến đấu chống lại ác ma. Như vậy cam kết “vác thập giá” trở thành sự tham dự với Chúa Kitô vào công cuộc cứu độ thế giới. Suy nghĩ về điều này, chúng ta hãy chắc chắn rằng cây thánh giá treo trên tường nhà, hoặc cây thánh giá nhỏ mà chúng ta đeo quanh cổ, là dấu hiệu cho thấy chúng ta muốn kết hợp với Chúa Kitô trong việc yêu thương phục vụ anh em của chúng ta, đặc biệt là những người nhỏ bé và mong manh nhất. (Trích bài giảng của Đức Thánh Cha trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin ngày 30 tháng 08 năm 2020)