Cầu nguyện Cầu nguyện 

Hoạt động truyền giáo của Giáo hội Úc trong năm 2022

Trong những ngày vừa qua, Cơ quan Truyền giáo Công giáo Úc - Ban Giám đốc Quốc gia của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Úc, cho biết hoạt động truyền giáo của Giáo hội Úc trong năm 2022 liên quan đến việc cử hành các sự kiện lịch sử của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, và tập trung tăng cường truyền thông kỹ thuật số.

Ngọc Yến - Vatican News

Trong cái nhìn của các sự kiện sẽ diễn ra trong năm nay, như 200 năm thành lập Hội Truyền bá Đức tin, phong chân phước cho Tôi tớ Chúa Pauline Jaricot, sẽ diễn ra tại Lyon, ngày 22/5/2022, mục tiêu truyền giáo của Giáo hội Úc là chia sẻ những gì đã thực hiện, thuật lại các hoạt động liên quan đến việc hỗ trợ công cuộc truyền giáo ở nhiều nơi trên thế giới, nói về các nhà tài trợ cũng như những người không biết thế giới truyền giáo.

Cha Brian Lucas, Giám đốc quốc gia của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo giải thích: “Đối với chúng tôi, năm 2022 là một năm đặc biệt vì chúng tôi cử hành những ngày kỷ niệm quan trọng, chúng tôi nhớ về cội nguồn của chúng tôi. Việc phong chân phước cho Tôi tớ Chúa Pauline Jaricot thể hiện một giai đoạn quan trọng cho tiến trình công nhận sự thánh thiện của vị sáng lập Hội Truyền bá Đức tin. Chúng tôi tiếp tục được hướng dẫn bởi tình yêu của Tôi tớ Chúa qua cầu nguyện và bác ái trong tất cả các hoạt động truyền giáo của chúng tôi, đồng thời chúng tôi coi Hội Truyền bá Đức tin, là Hội được thành lập đầu tiên của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, như một cột mốc cho dấn thân của chúng tôi”.

Trong số các sáng kiến truyền thông, có việc ra mắt bản tin hàng tháng mới, mang tên “Mission Today Digital”. Bản tin được tạo ra với mục đích nuôi dưỡng tinh thần truyền giáo bằng cách chia sẻ những câu chuyện có thể giúp mọi người hiểu một cách cụ thể những dấn thân đang được thực hiện trong hoạt động nâng cao đời sống cho mọi người. Cha Lucas giải thích: “Đó là cửa sổ chúng tôi muốn mở hàng tháng cho sứ vụ. Chúng tôi mời mọi người cùng chúng tôi bước đi trong cuộc hành trình truyền giáo này. Mỗi tháng, chúng tôi sẽ đưa mọi người đến ‘hậu trường’ của Truyền giáo Công giáo Úc, chia sẻ công việc chúng tôi đang thực hiện trên khắp thế giới, và gặp một số người đang hiện thực”.

Cuối cùng, trong năm 2022, Cơ quan Truyền giáo Công giáo Úc kêu gọi hỗ trợ giáo dục và đào tạo các tập sinh truyền giáo, tập trung chú ý và dấn thân vào những câu chuyện cụ thể. Chi tiết và thông tin được đăng tải trên trang web của Cơ quan Truyền giáo Công giáo Úc.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

26 tháng một 2022, 10:51