Nhà thờ Thánh Charles Borromeo ở Vienne Nhà thờ Thánh Charles Borromeo ở Vienne 

91% học sinh Công giáo ở Áo theo học môn Công giáo

Tại Áo, trong năm học qua, có khoảng 586.000 học sinh tham gia môn Công giáo, chiếm hơn 91% tổng số học sinh Công giáo trong cả nước. Ngoài ra, có khoảng 25.000 học sinh không thuộc tôn giáo nào tự nguyện theo học môn Công giáo.

Ngọc Yến - Vatican News

Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô Áo đã cho biết điều này trong một tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục tôn giáo, hoan nghênh việc giới thiệu các môn đạo đức cho tất cả học sinh không theo học môn tôn giáo. Hội đồng hy vọng, với cách tổ chức như vậy ở các cơ sở giáo dục, trong tương lai các em học sinh sẽ được hưởng những ích lợi như nhau.

Theo Hội đồng Đại kết, trong cả nước, có khoảng 665.000 học sinh tham gia các môn tôn giáo. Tất nhiên, môn đạo đức và môn tôn giáo không bị phản đối trong các trường học. Hội đồng lưu ý: “Các khía cạnh đạo đức là một phần cơ bản của tôn giáo, vì chúng giải quyết các vấn đề về sự chung sống xã hội, hòa bình, công lý, trách nhiệm đối với công trình sáng tạo hoặc nhân quyền. Đây là lý do tại sao đạo đức luôn và vẫn là một phần thiết yếu của giáo dục tôn giáo. Các giáo viên dạy môn tôn giáo hành động minh bạch trên nền tảng đức tin cá nhân của họ và các Giáo hội”.

Theo thống kê cụ thể, tại Áo, có khoảng 586.000 học sinh tham gia các lớp học môn Công giáo, chiếm hơn 91% tổng số học sinh Công giáo trong cả nước. Ngoài ra, có khoảng 25.000 học sinh không thuộc tôn giáo nào tự nguyên theo học môn Công giáo.

Các lớp học dành cho môn Tin lành có 35.000 học sinh theo học. Chính thống có 16.200 học sinh. Ngoài ra, hệ thống giáo dục Áo cũng cung cấp các khoá học về các tôn giáo khác với số học sinh tham gia là hơn 2.000 em.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

29 tháng chín 2021, 11:57