Trinh nữ Thánh hiến Trinh nữ Thánh hiến 

Đoàn Trinh nữ Thánh hiến nhóm họp về đào tạo

Trong hai ngày 20 và 21/8, Đoàn Trinh nữ Thánh hiến (Ordo Virginum), nhóm họp trực tuyến, để đào sâu chủ đề đào tạo.

Ngọc Yến - Vatican News

Tiêu đề của buổi gặp gỡ đầu tiên của Đoàn Trinh nữ Thánh hiến được trích từ thông điệp Fratelli tutti: “Chúng ta cần giao tiếp với nhau, khám phá sự phong phú của mỗi người, làm tăng giá trị những gì gắn kết chúng ta với nhau, và xem những khác biệt như một cơ hội để lớn lên trong sự tôn trọng lẫn nhau” (Fratelli tutti 134).

Cuộc gặp gỡ do Nhóm kết nối quốc gia tổ chức, có sự tham gia của các giám mục, các đại biểu, các nữ tu và các phụ nữ đang phụ trách về huấn luyện thuộc các quốc gia Ý, Đức, Malta, Thổ Nhĩ Kỳ.

Mục đích của buổi gặp gỡ nhằm giúp các tham dự viên suy tư và đào sâu chủ đề đào tạo, được hiểu là kinh nghiệm môn đệ đến gần Chúa Kitô và để mỗi ngày trở nên xứng đáng với Người hơn. Đây là một nhiệm vụ không có một hạn định nhưng đồng hành suốt cuộc đời và liên quan đến con người, tinh thần và trí tuệ.

Đức cha Oscar Cantoni, Giám mục của giáo phận Como được Hội đồng Giám mục Ý ủy nhiệm khai mạc buổi gặp gỡ. Tiếp theo sau, cũng chính Đức cha và một thành viên của Đoàn Trinh nữ Thánh hiến trình bày tài liệu “Chương trình đào tạo: từ phân định đến thánh hiến”.

Theo ban tổ chức, từ kết quả của kinh nghiệm hiệp hành đã sống trong năm qua từ các giám mục, các đại biểu, những người thánh hiến và các phụ nữ đang làm huấn luyện ở các giáo phận Ý, các tham dự viên cố gắng phân định những đòi hỏi thực sự của những ai dấn thân thực hiện hành trình ơn gọi thánh hiến.

Quá trình đào tạo là một công cụ soi sáng và định hướng các vấn đề, nhưng không cản trở ai tiến bước trên con đường riêng mỗi cá nhân. “Chương trình đào tạo: từ phân định đến thánh hiến” là bản văn giúp khám phá cảm xúc và xu hướng hiện tại trong lĩnh vực đào tạo và cung cấp những con đường có ý nghĩa và xác thực trong thế giới ngày nay. Đây là một bản văn tập thể, năng động và cởi mở có mục đích củng cố, trong suốt quá trình đào tạo, căn tính đặc sủng của Đoàn Trinh nữ Thánh hiến, với lòng trung thành sáng tạo, phải được thể hiện trong sự đa dạng của bối cảnh Giáo hội, xã hội và văn hóa. (Sir. 1978/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

20 tháng tám 2021, 10:49