Vatican News
Mêxicô Mêxicô 

Giáo hội Mêxicô cử hành Ngày Giáo dân

Chúa nhật lễ Chúa Kitô Vua, cũng là Ngày Giáo dân, hơn 10.000 giáo dân đã tụ họp trong Công viên trăm năm của Guanajuato, ở Silao Guanajuato để tận hiến cho Chúa Kitô Vua. Ngày Giáo dân được tổ chức vào cuối tuần thứ ba của tháng 11. Ngày tận hiến này do Ủy ban Giám mục cho giáo dân, trực thuộc HĐGM Mêxicô tổ chức.

Ngọc Yến - Vatican News

Giáo hội Mêxicô cử hành Ngày Giáo dân

Theo ban tổ chức: Sự tận hiến này với mục đích hướng đến hoàn cảnh thực tế của đất nước, vốn nổi lên một nền văn hóa chết chóc khủng khiếp từ mối đe dọa to lớn đối với sự sống, gia đình, các quyền tự do cơ bản. Hậu quả là cái chết của rất nhiều người vô tội dưới tay của tội phạm có tổ chức và tỷ lệ phá thai ngày càng gia tăng trong nước.

Trong Ngày Giáo dân, Đức cha Franco Coppola, Sứ thần Tòa Thánh, chủ tế thánh lễ. Ngoài ra còn có các sự kiện khác trong ngày như: hòa nhạc, chia sẻ các chứng từ.

Hội nghị thường niên của HĐGM Mêxicô đã nhất trí bỏ phiếu chọn Chân phước Anacleto González Flores làm Đấng bảo trợ Giáo dân và thành lập Ngày Giáo dân vào cuối tuần thứ ba của tháng 11, ngày lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ. Bộ Phụng Tự Và Kỷ Luật Bí Tích đã chấp thuận yêu cầu này.

Chân phước Anacleto González Flores, giáo dân người Mêxicô, đã bị giết vào ngày 01 tháng 4 năm 1927 cùng với ba thanh niên thuộc Phong trào Công giáo Tiến hành của Giới trẻ Mêxicô. Anacleto được phong chân phước vào ngày 20 tháng 11 năm 2005 tại Guadalajara, cùng với 12 vị tử đạo khác của “cuộc chiến Cristera”, là cuộc cách mạng Mêxicô diễn ra trong những năm từ 1920 đến 1930. (Fides 23/11/2019)
 

27 tháng mười một 2019, 12:36