Heliga stolen vid FN: Värdera den roll som urfolkens unga spelar. Foto från Amazonas Heliga stolen vid FN: Värdera den roll som urfolkens unga spelar. Foto från Amazonas  (@Cimi)

Heliga stolen vid FN: Värdera den roll som urfolkens unga spelar

Den Heliga stolens ständige observatör vid FN talade vid det 23:e mötet i FN:s permanenta forum för urfolksfrågor

L'Osservatore Romano översättning Katarina Agorelius

"Urfolken har rätt till självbestämmande, utövad i enlighet med internationell rätt, som tillåter dem att fritt kunna följa sin egen ekonomiska, sociala och kulturella utveckling" - detta var utgångspunkten för talet som ärkebiskop Gabriele Caccia, Heliga stolens ständige observatör vid FN, presenterade den 16 april i den 23:e sessionen av FN:s permanenta forum för urfolksfrågor med särskilt fokus på de unga.

Förvaltare av sin kultur

I det sammanhanget betonade ärkebiskop Caccia vikten av att värdesätta deras roll, eftersom de är "dagens och morgondagens beskyddare av sin kultur" och "bärare av sitt kulturarv, sina traditioner och sitt språk", så att de kan bidra till att bevara de olika levnadssätten i sina samhällen.

Nej till en "sluten" ursprungskultur

Monsignore Caccia betonade vikten av en "bro mellan generationerna" - urfolkens unga står också "i frontlinjen för att försvara förfädernas land, naturresurser och ekosystem". Därför uppmanade han till en "viktig" dialog mellan stater och urfolk - en dialog som främjar en möteskultur snarare än "en sluten, historielös och statisk ursprungskultur". 

 

18 april 2024, 07:09