Kardinal Parolin firar mässan i Slovenien för 30-årsfirandet av landets självständighet Kardinal Parolin firar mässan i Slovenien för 30-årsfirandet av landets självständighet 

Kardinal Parolin i Slovenien: Bygg Europa på sanning, rättvisa, frihet och kärlek

Tisdagen den 31 augusti förrättade statssekreterare kardinal Parolin mässan i småstaden Brezje i Slovenien med anledning av 30-årsfirandet av landets självständighet och 25 årsminnet av helige Johannes Paulus IIs besök i landet. I sin predikan talade han om vikten av att ge Europa och världen en stabil grund genom Guds ord.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vatikanens statssekreterare kardinal Pietro Parolin förrättade mässan på tisdag eftermiddag, 31 augusti, i Mariahelgedomen i Brezje i den slovenska regionen Gorenjska för 30-årsfirandet av landets självständighet och 25-årsminnet av helige Johannes Paulus IIs besök i landet, då han anförtrodde landet åt Jungfru Maria. I sin predikan band kardinalen samman dessa två händelser och talade om värdet av ett hemland och en stabil grund, som är Guds ords klippa som består av sanning, rättvisa, frihet och kärlek.

Självständighet

"Det är sant att vårt hemland är i himlen – sa kardinal Parolin – men de jordiska verkligheterna utgör äkta värden för oss, även om de inte är de enda och de högsta. Och ett fritt lands värden och en demokrati, grundade på rättvisa, respekt, broderskap och kärlek är i högsta grad stora, för att de är direkt slutna till mänsklig värdighet.

Fred och rättvisa är grundvärdena för Sloveniens födelse som självständigt land för 30 år sedan och helige Johannes Paulus II talade vid sitt besök några år därefter om en ”ny situation” för nationen och betonade "folkens rätt till självbestämmande" och uppmuntrade folket att "söka styrkan i de mest fasta dygderna och i den kristna tron, för​​ att tillsammans bygga upp” dess framtid.

Herrens ord

Sedan dess har landet tagit många steg framåt. Kardinalen nämnde att Slovenien blev medlem år 2004 i Europeiska unionen, för vilken Slovenien nu är ordförandeland och han nämnde det pågående mötet i Bled tillägnat just Europas framtid. Som EUs födelse under kristna grundare var "övertygade om behovet av att framför allt söka Guds rike och hans rättvisa" så att mänskligheten har vad den behöver, behöver ett enat Europa än idag återupptäcka det grundläggande värdet som garanterar att "stå emot" som ett "hus på klippan". Det som kyrkan under dessa sekler har föreslagit är Jesu budskap: “människans och samhällets stabilitet i dess olika och nödvändiga utformningar, måste grundas på Guds ord - att lyssna på och omsätta i praktiken”.

Även helige Johannes XXIII påminner i encyklikan Pacem in Terris om den fasta grunden att bygga vårt hus på: sanning, rättvisa, frihet och kärlek. Dessa är granitklippan som gör att vårt hus inte kollapsar! Så Jesu inbjudan till oss i evangeliet blir för oss som är samlade här – var och en enligt hans eller hennes kallelse och ansvar – ett åtagande att alltmer bygga detta land 30 år efter självständigheten, ett ena Europa och det internationella samfundet på Guds ords klippa och alltså på en grund av sanning, rättvisa, frihet och kärlek.

Sanning, rättvisa, frihet - kärlekens frukter

Sanningen, för att avslöja när den manipuleras, göms och förnekas och friheten från allt slags slaveri och förtryck mot mänsklig värdighet, men även “friheten att göra gott”, samt ”religionsfrihet”.

Det skydd som kyrkan ber om är därför ett skydd av den mest personliga goda hos den som i dialog med sin Skapare hittar orsakerna till jaget, förstår de band som förenar honom till kosmos och historian och blir etiskt ansvariga för sina egna och andras insikter och utvecklar all sitt potential. Detta skydd, när det erkänns och garanteras av de statliga rättssystemen, "är också en indikator på en sund demokrati och en av huvudkällorna till statens legitimitet".

Så frihet som syftar till kärlek och kärlekens första trappsteg– påminde kardinal Parolin - är rättvisan - en annan pelare som "vårt hem" måste grundas på. Rättvisa, som är en garanti för rättigheter för alla, men som kärleken, som en "fri handling", överträffar. Om lagarna därför reglerar rättigheter och skyldigheter, "leder kärleken enligt Kristi modell oss att ge av oss själva utan beräkning och vinst". "Kärlek är mer krävande än plikt, men den är ljuvare; den får inte näring av rädsla, utan av förtroende". Denna kärlek, sanningens, frihetens och rättvisans frukt, är vad vi ber om i hela Slovenien, Europa och världen, avslutade kardinal Parolin.

02 september 2021, 09:31