Boken "Med Herren i hjärtat" Boken "Med Herren i hjärtat" 

Kurians fastereträtt – påven skänker en bok och uppmanar till bön

I år är den romerska kurians fastereträtt inställd, på grund av pandemin. Varje kuriamedlem gör en individuell reträtt och till var och en ha påven skänkt en bok "Med Herren i hjärtat", ett utdrag ur ett gammalt manuskript.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Casa Divin Maestro i Ariccia är avbokat i år och under den här veckan gör den romerska kurians medlemmar sin reträtt var och en för sig, mellan den 21-26 februari. Påven Franciskus har visat sin närhet genom att ge kurian var sin kopia av boken "Med Herren i hjärtat", publicerad av bokförlaget San Paolo, och redigerad av jesuitpater Daniele Libanori.

Boken lämnades över tillsammans med ett brev från påven, i vilket han uppmanar till att vara förenade i bön.

"Jag är säker på - skriver påven - att boken "Med Herren i hjärtat" kommer att hjälpa oss alla i vårt andliga liv. Förenade i bön för varandra”.

Ett manuskript från 1600-talet

Maestro di San Bartolo, en munk från klostret med samma namn, är författaren till boken "Med Herren i hjärtat". Det är ett gammalt manuskript - en sorts samling anteckningar på lösa ark skrivna för hand på kyrkolatin - som antagligen har sina rötter i 1600-talet och som man har hittat i Ferrara på en sån där loppmarknad, som kan ge oväntade överraskningar.

I förordet skriver pater Libanori att han är övertygad om att det rör sig om anteckningar för personligt bruk i San Bartolo-mästarens förberedelse för att predika för sina lärjungar.

Skriften är full av meditationer och anteckningar med bibliska referenser. Pater Libanori skriver att anteckningarna vittnar om vishet, sunt förnuft och erfarenheter av andlig vägledning". I boken finns också ett litet kapitel om allvarliga synder: ”Allt detta bidrar till en användbar hjälp för att övervinna sitt ego och röra sig snabbare mot Gud.”

24 februari 2021, 20:20