Vid konferensen om nedrustning 2021 i Genève, betonar Heliga Stolen vikten av gemensamma ansträngningar inriktade på nedrustning: “Ingen är säker förrän alla är säkra”. Vid konferensen om nedrustning 2021 i Genève, betonar Heliga Stolen vikten av gemensamma ansträngningar inriktade på nedrustning: “Ingen är säker förrän alla är säkra”. 

Heliga Stolen upprepar krav på kärnvapennedrustning och vapenkontroll

Vid konferensen om nedrustning 2021 i Genève, betonar Heliga Stolens sekreterare för förbindelser med stater ärkebiskop Paul Richard Gallagher vikten av gemensamma ansträngningar inriktade på nedrustning som han kallar ett etiskt imperativ på vägen mot fred och syskonskap. Heliga Stolen uppmuntrar till ett engagemang för att definiera varaktiga avtal på vägen till fred: “Ingen är säker förrän alla är säkra”.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Inför de huvudsakliga hoten mot fred och säkerhet i dagens värld, upprepar Heliga Stolen sina krav på en total kärnvapennedrustning och vapenbegränsning. Heliga Stolens sekreterare för förbindelser med stater ärkebiskop Paul Richard Gallagher talade om detta vid den virtuella konferensen om nedrustning, högnivåsegmentet 2021 i Genève, onsdagen 24 februari.

Förnyad känsla av brådska och medansvar

Msgr Gallagher betonade att det är grundläggande att denna konferens bidrar till det gemensamma goda genom att se bortom enskilda intressen. Han förmedlade påven Franciskus’ hälsningar till deltagarna och hans hopp om att man övervinner återvändsgränder genom en förnyad känsla av brådska och medansvar.

“länken mellan nationell säkerhet och ansamling av vapen en falsk logik och skandal”

Heliga Stolen påminde om att nedrustningen, förutom den vad gäller kärnvapen och biologiska och kemiska vapen, även gäller områden som cyberrymden och artificiell intelligens med dödliga autonoma vapensystem. Man oroar sig även för olaglig trafik av handeldvapen, lätta och explosiva vapen, som har lett till förödelse i skolor, sjukhus och böneplatser och skapat förstörelse av infrastruktur för civilbefolkningar och påverkat framtidsutsikter för mänsklig utveckling. Msgr Gallagher talade vidare om hur enormt stora kostnader för militära medel skapar en ond cirkel av kapprustning, som förhindrar möjligheten att använda resurser till fattigdom, utbildning, ojämlikhet och hälsovård. Han kallar länken mellan nationell säkerhet och ansamling av vapen en falsk logik och skandal.

Expertstudie om verifieringsfrågan

Trots den rådande situationen noterar han att det finns några uppmuntrande tecken som FN:s konvention om kärnvapenförbud (TPNW) och den senaste femårsförlängningen av Start-avtalet (New START) mellan USA och Ryssland om en begränsning av kärnvapen, i hopp om att det kommer att resultera i konkreta åtgärder för ett stopp på kapprustning av kärnvapen samt för en kärnvapennedrustning. Heliga Stolen uppmuntrar alla stater att delta i en expertstudie om verifieringsfrågan, för information om eventuella framtida förhandlingar om nedrustning och vapenkontroll. Heliga Stolen anser att en formell diskussion på området skulle vara mycket fördelaktig för konferensen, särskilt mot bakgrund av de främsta hoten mot fred och säkerhet inklusive terrorism, asymmetrisk krigföring, cybersäkerhet, fattigdom och miljöproblem.

Ett etiskt imperativ

Msgr Gallagher belyste behovet av ett större samarbete och upprepade påven Franciskus' ständiga påminnelse att vi endast kan komma över den pågående krisen om vi arbetar tillsammans, för att ”ingen är säker om inte alla är säkra”.

Han avslutade budskapet med att nedrustning inte längre kan ses som ett valbart mål, utan snarare som ett etiskt imperativ och bad om en förnyad känsla av brådska att uppnå varaktiga avtal om fred och syskonskap.

25 februari 2021, 13:29