Vaccinering mot Covid-19 Vaccinering mot Covid-19 

Heliga Stolen: Lätta på immaterialrättsliga hinder för Covid-19-vacciner

Heliga Stolen kräver att de begränsningar som införts genom avtalet om handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter (TRIPS) ska lindras för att möjliggöra snabb och maximal tillgång till Covid-19-vacciner.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

På tisdagen talade ärkebiskop Ivan Jurkovič, Vatikanens ständiga observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève vid Världshandelsorganisationens (WTO) TRIPS-råd. Han betonade att vissa mekanismer för avtalens obligatoriska licenser saktar ner lanseringen av vaccinationsprogram, till nackdel för de fattigaste nationerna.

Han noterade att världen under de senaste veckorna har upplevt hur vissa länder och företag "fortsätter att prioritera bilaterala affärer, höja priserna och försöka hoppa fram till kön."

Han påminde om påvens Franciskus varning för  "risken att prioritera de rikas tillgång till vaccin."

Länder förhindras producera vaccin

Ärkebiskop Jurkovič påpekade att, på grund av den otillräckliga produktionskapaciteten och därmed bristande tillgången till vaccindoser, "upplever de flesta länder i världen förseningar i vaccinationsprogrammen."

Ändå tillade han, "kan ett stort antal tillverkningsanläggningar i många länder, trots bevisad förmåga att producera säkra och effektiva vacciner, inte utnyttja denna kapacitet, bland annat på grund av immateriella hinder."

Heliga Stolens representant betonade att, med tanke på behovet av Covid-19-vacciner, bör de betraktas ”som ett gods som alla ska ha tillgång till, utan diskriminering, enligt principen om varornas universella destination, vilket påven Franciskus understryker.”

Solidaritet nationerna emellan

Han fortsatte med att säga att "politik och lagar bör fokusera på respekten för och främjandet av mänsklig värdighet i en anda av solidaritet inom och mellan nationer."

Detta, konstaterade ärkebiskopen, betyder att "samtidigt som vi erkänner värdet av att skydda immateriella rättigheter, bör vi fokusera på syftet med sådana rättigheter och på begränsningarna och de möjliga negativa konsekvenserna av det nuvarande systemet."

Enligt Heliga Stolen måste ”principerna om rättvisa, solidaritet och inkludering” vara grunden för varje specifikt och konkret ingripande som svar på pandemin.

Mot bakgrund av detta skulle beslutet att bevilja undantag i genomförandet, tillämpningen och verkställandet av TRIPS-avtalet, i förhållande till behandlingen av Covid-19 "vara en stark signal som visar på verkligt engagemang och därmed gå från ord till handling till förmån för hela den mänskliga familjen, ”avslutade ärkebiskop Jurkovič.

24 februari 2021, 19:49